CQ Amateur Radio Hall of Fame

Vi har glädjen att kunna informera att en svensk radioamatör blivit invald i den illustra samlingen framstående radioamatörer “CQ Amateur Radio Hall of Fame”:
 G0CKV SM5CKV
Vi gratulerar Olof Lundberg, GØCKV aka SM5CKV som har valts in i CQ Amateur Radio Hall of Fame.
Hans meriter inom satellitkommunikationsindustrin under 25 år har uppmärksammats. Olof var bl.a. med och startade Inmarsat.
Vi känner honom också som deltagare i WRTC 2014 där han tillsammans med MØDXR belade en hedrande tionde plats.
Tack Anders SM6CNN för den informationen! Ni kan läsa mer om WRTC 2014 via följande länk:
Olof har en blogg på nätet med intressant läsning. Ni finner den här:
/Eric SM6JSM

Författare: SM6JSM