Clas SM1PDA, Sven-Erik SM3SWO och Per-Olof SM4UKS – alla tre 50 år!

Måndagen den 3 oktober har vi, säkerligen för första gången, tre 50-åringar att gratulera!

Clas Jacobsson, SM1PDA, Hemse, fick sitt T-certifikat #19116 den 17 eller 18 april 1984 (det finns två datum på Televerkets dagliga lista över utdelade tillstånd). I QTC nr 7/8 informerades medlemmarna om Clas nya signal. Om man lägger in Clas adress på Google Earth Street View ser man hans QTH och mast med antenner i trädgården. Clas bor sedan minst 1984 drygt 3 kilometer norr om Hemse och fyra mil söder om Visby.

Sven-Erik Näslund, SM3SWO, Härnösand, anmäldes som ny lyssnarmedlem per den 10 maj 1988 och fick signalen SM3-7445 fram till den 9 september samma år då Televerkets Radiodivision skrev ut T-certifikat #71316 till Sven-Erik. Han bodde denna tid i den lilla byn Borgen, en dryg halvmil sydost om Matfors. Sedan många år bor Sven-Erik i Härnösand, först i sydvästra delen  men sedan 2012 i nordligaste kvarteren med utsikt över Bottenviken.

Per-Olof Svensson, SM4UKS, Karlstad, fick sitt T-certifikat #372472 den 24 juni 1992. Han bodde då på Rådmansgatan som är beläget i den södra delen av stadsdelen Norrstrand. Numera har Per-Olof bosatt sig en knapp kilometer längre norrut, men fortfarande i Norrstrand som har drygt 5000 invånare. Google Earth Street View avslöjar ett par antenner på Per-Olofs tak.

Tyvärr har jag inte hittat något QSL från våra tre jubilarer, men vi hurrar för Clas, Sven-Erik och Per-Olof på deras respektive 50-årsdag!

Författare: SM6JSM