Chrome har problem att visa Solar Terrestrial Data

Vi har fått rapporter om att Google Chrome under Windows har problem att visa Solar Terrestrial Data korrekt. När man öppnar hemsidan är allting den senaste versionen, utom Solar Terrestial Data, som står kvar på den tidpunkt, där man sist besökte sidan. När man  förnyar sidan genom att klicka på den krokiga pilen uppdateras STD-plattan till rätt datum och tid. Chrome under android fungerar som det ska.
Internet Explorer fungerar.

//Erik SM7DZV

Författare: SM7DZV