Carl-Eric SM6TKQ 91 och Håkan SM5HL 70 år

Torsdag 5 juni 2014 gratulerar vi två medlemmar:

SM6TKQ
91 år fyller Carl-Eric SM6TKQ. Han blev medlem i SSA den 17 maj 1990. QSL-kortet är från en kontakt med Åke SM5UH den 23 maj 1992 på 2 meter FM.

SM5HL
70 år fyller Håkan Lindley, SM5HL. Håkan blev medlem i SSA hösten 1962 som SM5DVE, en anropssignal som snart blev utbytt till SM5HL. Håkan arbetade på Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fyr- och Elektrobyrån. Jag hade ett QSO på 28 MHz SSB med Håkan den 3 maj 1980 under min EA8-tid och han berättade att han i huvudsak arbetade med radar och fyrservice (datoriserad fyrövervakning m.m.). Håkan bodde i Stockholmstrakten till 1976 då han flyttade till Norrköping men bara ett halvår senare till nuvarande adress i Åby.

Ett stort grattis till båda födelsedagsfirarna!

Författare: SM6JSM