Bulletin om sommarbulletinerna från bulletinredaktör’n!

Bulletinredaktionen har påbörjat förberedelserna för den första sommarbulletinen. Den utkommer den 9 juli på SSAs hemsida/Bulletinen samt skickas på sedvanligt sätt via e-post.
En del av annonserna i QTC nr 6 har jag kopierat till Sommarbulletinen. Misstänker dock att det finns mycket mer som kan marknadsföras i Sommarbulletinen. Syns Du inte så finns Du inte! Alltså; syns och gör det i Sommarbulletinen!
Skicka in Dina bidrag med logotyper, bilder och text för hela sommaren så kommer de med i första och, i förekommande fall, båda sommarbulletinerna!
Jag sätter ett stoppdatum per den 6 juli så att jag har ett par dagar på mig att redigera.
73 de SM1WXC Christer

Författare: SM6JSM