Börje SM7GCZ 80, Gustaf SM4DLS 75, Bertil SM7BYP 70 och Thomas SA4ANA 60 år

Fyra jubilarer har vi att fira idag, tisdagen den 26 juli 2016:

GCZ 82

Börje Nilsson, SM7GCZ, fyller 80 år. Han fick sin signal i slutet av 70-talet och blev medlem den 12 januari 1979. Först med suffixet GCZ var SMØAIG, Ingemar, som fick signalen den 23 april 1975, men tappade den ganska omgående. Börje bodde i Trelleborg, och där bor han fortfarande, men ovanstående QSL till Ted OD5LX på 10 meter CW den 4 april 1982 ger ett par intressanta uppgifter på baksidan av kortet. Det var Börjes QSO #345 och den första med Libanon. Börje skriver att han då hade arbetat för UN Radio i 16 år och att han träffade sin fru i Phoenicia (stadsdel i Beirut) i januari 1964!

DLS 84

Gustaf Persson, SM4DLS, Gustafs, fyller 75 år. När han blev lyssnarmedlem SM4-6463 i SSA den 26 februari 1979 bodde han i den lilla byn Naglarby någon kilometer nordväst om Gustafs.  I 2001 års callbok har adressen ändrats till Österby, en by som ligger en dryg halvmil öster om Gustafs, som i sin tur är beläget mellan Säter och Borlänge. Gustaf har varit verksam inom SSA, bl.a. som medlem av distriktsvalberedningen i SM4 på nittiotalet och vice DL4 runt milennieskiftet, då han styrde och ställde tillsammans med Lennart SM4CQQ. QSL-kortet här ovan visar att Gustaf även varit aktiv mobilt. Den här dagen, den 9 juli 1984, befann han sig i byn Svartnäs som ligger c:a fem mil nordost om Falun. QSO med Lars SM6FPZ på 80 meter SSB.

BYP 69

Bertil Ring, SM7BYP, fyller 70 år. Han blev lyssnarmedlem i januari 1965 och fick signalen SM7-3635. Bertil bodde i centrala Eksjö, men sedan hösten 1981 bor han i den sydligaste delen av Eksjö (som har omkr. 10000 invånare). Bertil var medlem i the Swedish Highlanders som bestod av medlemmar i Eksjö och Nässjö radioklubbar. Den 11 oktober 1969 hade Bertil QSO med LG5LG, Morokulien, på 80 meter CW och skrev ut detta QSL. Operatör i Morokulien var Torbjörn SM4EIM. Bertils sändare gav 10 watt, mottagaren var en R4a och antennen en W3DZZ.

60 år fyller Thomas Halsius, SA4ANA. Den 19 februari 2006 skrev han provet för Lennart SM4CQQ och den 24 samma månad hade Thomas licens och signal och var medlem i SSA, vilket meddelades i QTC #4 2006. Thomas bor i byn Övertänger som är en småort i Falu kommun, en dryg halvmil norr om Enviken och över tre mil norr om Falun. Inget QSL-kort har skänkts till vårt arkiv än så länge.

Ett stort grattis till Börje, Gustaf, Bertil och Thomas!

Författare: SM6JSM