Bo SM4ZDK 75, Christer SMØJXA 60 och Mikael SA7MIO 40 år

Måndagen den 29 augusti har vi tre medlemmar som vi gratulerar lite extra:

75 år fyller Bo Bävertoft, SM4ZDK, Falun. Bo var en av de sista som fick sin anropssignal via PTS. Den 13 augusti 2008 skrevs hans certifikat #407662 ut och postades till Falun, där Bo fortfarande bor alldeles vid Faluån, c:a 500 meter nordväst om centrum. Den 5 juni 2010 klockan 0913 SST satt Bo vid sin radio och checkade in på HQ-nätet på 3705 kHz SSB, SKØHQ. Som framgår av kortet här under befann sig Bo vid detta tillfälle på sitt fritidsQTH som är beläget 3 kilometer sydväst om Säter, på andra sidan sjön Ljustern.

ZDK 10

Christer Streiffert, SMØJXA, Sollentuna, fyller 60 år. Han är välkänd runt om i landet genom sitt arbete på Post- och Telestyrelsen. Christer har hållt föredrag på många klubbar om moderna tiders fjärrstyrning av professionella radioutrustningar i övervakningssyfte, men även om Enköpings Radiokontrollstation, vars sista chef han var till slutet av 1990-talet då verksamheten avvecklades. När undertecknad var alldeles ny som anställd på SSA i Farsta 1997 fick jag en rundtur av Christer på hans arbetsplats i Skarpnäck, söder om Stockholms centrum. Delar av den imponerande utrustningen återfinns säkert på Christers nuvarande arbetsplats vid Valhallavägen, alldeles vid Stadion. Christer fick sitt T-certifikat #14762 den 18 december 1978, och den 2 februari 1979 blev han inskriven som medlem i SSA:s matrikel. Christer har under åren haft olika adresser i Sollentuna men även i Strängnäs där han tillbringat många år. Just nu bor han i kommundelen Rotebro, endast drygt 150 meter från E4 och sex kilometer norr om SSA:s kansli.

Mikael Johansson, SA7MIO, Jönköping, fyller 40 år. Mikael är en av våra nyaste amatörer och medlemmar och det var den 13 april i år han fick sin signal. Den 9 april hade han framgångsrikt klarat provet för Christer SM7VMO, och signal och medlemskap publicerades i majnumret av QTC. Mikael bor inte i själva Jönköping, utan i byn Målskog som är belägen tre kilometer väster om Taberg och c:a 15 km sydväst om Jönköping.

Vi hurrar för Bo, Christer och Mikael!

Author: SM6JSM