Bli Sändaramatörs avsnitt T10 uppdaterad

Boken Bli Sändaramatör har utgått.

Nu är första kompletteringen till SSA:s kursbok Bli sändaramatör klar. Det är avsnitt T10 Elsäkerhet. SSA arbetar nu vidare med fler kompletteringar till kursboken. Efter hand som de nya texterna är klara kommer vi att lägga ut dem på ssa.se Uppdateringen kan laddas ned från vår dokumentsamling, se under Sektioner och Utbildning.

Dokumentet ingår i filen: Samlingsdokument 141218

 

Författare: Kansliet SM5HJZ