Björn SMØIVI 75, Jan SM3DGG och Kjell SM6DQR 70, Alf SMØGGH 60 och Olof SMØSTG 50 år

Lördagen den 29 april 2017 har vi hela fem jubilarer att gratulera:

Björn Landerholm, SMØIVI, Hässelby, fyller 75 år. Han blev lyssnarmedlem SM5-3089 den 27 maj 1959, då boende på Långholmsgatan i Stockholm, och var sedan medlem t.o.m. 1966. Hösten 1977 fick han sitt certifikat och den 15 januari 1980 blev han åter medlem i SSA nu boende i Sollentuna enligt callboken 1979. Därefter har det blivit ytterligare en adress i Sollentuna; kommundelen Kallhäll i Järfälla 2002 och den nuvarande adressen i Hässelby Gård sedan 2008. Om någon har ett QSL från Björn blir “vi” i arkivet glada. Den 31 augusti 2009 blev Björn Ständig Medlem #500!

70 år fyller Jan Lindstén, SM3DGG, Valbo. Han blev lyssnarmedlem SM4-3324 i maj 1962 då boende i Källviken i den sydligaste delen av Falun. 1963 fick Jan sitt C-certifikat och är med för första gången i E:22an från 15 september 1963. 1972 blev det en flytt till Gävle och 1984 till nuvarande adress i Valbo, sex kilometer väster om Gävle. QSL-kortet kommer från ett QSO med SM5SSA den 28 november 1964 på 3,5 MHz CW. Jans rigg var en VFO-PA 30 watt, Drake 2-B och en Zeppelinantenn. På Google Earth Street View ser man ett par antenner på villataket.

Kjell R Johansson, SM6DQR, Angered, fyller även han 70 år. Första gången i en callbok är i september 1966 då Kjell bodde vid Slottsskogen i Göteborg. Därefter följde 30 år på tre olika adresser i Göteborg tills Kjell den 19 januari 1996 meddelade att han flyttat till en villa i Angered en mil norrut. Där bor Kjell fortfarande med xyl Kathrine, SM6AAF, och på gården syns en ordentlig vertikalantenn (med hjälp av Google Earth Street View). Sedan december 2011 är Kjell Ständig Medlem #585. QSL-kortet är skänkt av Lars SM6NT som den 15 augusti körde från HB9 (Schweiz) på 14 MHz SSB med Kjell som själv befann sig i sitt sommar-QTH Ryared i Kungsbacka kommun. På kortet har Kjell skrivit “Hackspett”-QRM, och för er som inte var med på 70-talet kan jag upplysa om att det var en sovjetisk OTH-radar som förstörde en stor del av kortvågsbandet över hela världen med sitt oljud.

Alf Karlsson, SMØGGH, Enskede, fyller 60 år. Tillståndskontoret på Televerket skrev ut T-certifikat #14410 den 12 juni 1978 och postade det till Nämndemansbacken i stadsdelsområdet Skarpnäck, Enskede. I Enskede har Alf bott nästan hela tiden, utom tre år i Johanneshov, och från 1984 är QTH c:a två kilometer söder om Globen. Har inte hittat något QSL från Alf ännu.

50 år fyller Olof Granemar, SMØSTG, Sollentuna. Den 30 maj 1988 skrev Frekvenssektionen i Farsta ut hans C-certifikat #71209. Olofs QTH ligger i Norrviken, drygt 100 meter från E4 och två kilometer från SSA:s kansli i Tureberg. Sollentuna är en stor kommun med en befolkning på över 71000 personer varav c:a 3500 bor i Olofs kommundel. Bidrag till arkivet med QSL-kort emottages tacksamt.

Vi hurrar femfaldigt för Björn, Jan, Kjell, Alf och Olof!

Författare: SM6JSM