Björn SM5BYN 85, Jan SM5MRQ och Tommy SM6DQN 70 och Clarence SA5CMG 50 år

Tisdagen den 18 juli (Spaniens nationaldag) firar vi fyra jubilarer:

Björn Åsell, SM5BYN, Västerås, fyller 85 år. Han dyker upp för första gången i callboken från den 15 februari 1955 som SM3BYN boende i Härnösand. Titeln (som skrevs ut i callböckerna på den tiden) var korpral, men i 1957 års E:22 är det ny adress och ny titel: överfurir. I 1960 års förteckning finns det ingen innehavare av suffixet BYN till 1962 då en Forsberg i Linköping hade SM5BYN i något år. Den siste innehavaren av BYN (Ulf Broman) avled 1989, så när Björn år 2013 ville återuppta amatörradion var signalen ledig. Björn bor c:a en kilometer från centrum, och 120 meter från det hus vår förre ordförande Hans SM5BRW bodde i 1967 (fast då var hans signal SM5BKO).

Jan Wrangel, SM5MRQ, Älvsjö, fyller 70 år. Han blev lyssnarmedlem SMØ-6707 i SSA den 14 november 1980 boende på Åkerbyvägen i Täby. Redan en dryg månad senare flyttade Jan till Radarvägen i Täby där han bodde när T-certifikat #17449 skrevs ut 23 juni -81. Jan lärde sig telegrafi och fick C-cert 1984. I 1987 års E:22 är adressen Måsvägen, även den i Täby, ända fram till 2007 då han flyttade till Västerås. Vintern 2015-16 QSYade Jan tillbaka till Stockholm; Älvsjö närmare bestämt. QSL-kortet är från den 8 november 1986 då Jan hade QSO med Nils SMØTW (SK 1993) på 80 meter CW/LSB. Jans rigg bestod av en SB 102, Drake R 7 och en dipol.

Tommy Eneröd, SM6DQN, Halmstad, föddes i Stensele denna dag för 70 år sedan. När han den 3 maj 1968 fick sitt C-certifikat #8339 bodde han emellertid i Stenungsund. Tommy var endast med i callboken 1970 och därefter kom SM7DQN Bo-Gösta som innehade suffixet fram till sin död 2010. När Tommy i vintras ville återuppta hobbyn var DQN med andra ord ledigt och Tommy, som nu bor i Halmstad, fick tillbaka sin signal!

Clarence Arnstedt, SA5CMG, Norrköping, fyller 50 år. Den 13 april 2014 skrev han provet för Mikael SM5YMS och endast två dagar senare fick han sin signal och blev medlem i SSA. Clarence bor i stadsdelen Kneippen, endast 120 meter från en annan Norrköpingsamatör, Johan SM5TSY. Clarence sysslar med D-star och har troligtvis en hotspot som lyssnar till callet SG5CMG.

Vi gratulerar våra födelsedagsbarn Björn, Jan, Tommy och Clarence!

Author: SM6JSM