Bertil SM7CZL 80 och Hans SM3OMO 60 år

Lördagen den 7 januari 2017 gratulerar vi två jämnt fyllande jubilarer:

SM7CZL, Bertil Nordahl, Eslöv, fyller 80 år. Han är en mycket välkänd person inom amatörradiokretsar, speciellt i Sydsverige. Radiointresset kom nästan med modersmjölken då Bertils fader Nils var radioamatör med signal SM7ZQ. Nils fick s.k. kungabrev den 22 juli 1932 och var aktiv åtminstonde till 1956 (SK 1992). Bertil har beskrivit sin amatörradiobana på ett mycket trevligt sätt på hans hemsida www.sm7czl.se som jag varmt kan rekommendera! Därför ska jag bara kort nämna att Bertil läst SSA-bulletinen nästan varje söndag sedan mars 1998! Han har även varit distriktsledare i SM7 plus mycket annat. Bertil skrev upp för Telekommissarien i Eslöv i december 1958 och fick sitt B-cert i början av 1959. I juli 1961 blev Bertil medlem i SSA och har varit så i alla år sedan dess. Bertil växte upp i Simrishamn men flyttade tidigt till Eslöv som blivit hemmaQTH “par preference”. Han har dock bott i Norrland (Älandsbro 1963-66 SM3CZL), Danmark (Farum 1966-68 OZ6TN) och USA (Waukesha, Wisconsin W9/SM7CZL) 1982 till omkring 1990 (?). Bertil köpte sitt nuvarande boende mitt i Eslöv redan 1973 och har haft fritidsQTH alldeles vid havet i Simrishamn; numera alldeles vid havet i Mälarhusen, postort Borrby. Bertil har sedan 2006 även ett vanity call 7S7Z. QSL-kortet är från ett QSO med Morokulien, SJ9WL, den 8 oktober 1978 på 80 meter SSB.

SM3OMO, Hans Olofsson, Sollentuna, fyller 60 år. Han fick sitt T-certifikat #18620 den 6 maj 1983 och hade då adress i Göteborg. När han den 3 november samma år blev medlem i SSA hade han flyttat till Västerås, men redan 1984 meddelade Hans att han flyttat till byn Oppsjö som är beläget en dryg mil sydost om Delsbo. Där har han haft sitt huvudQTH sedan dess, och på Google Earth Street View ser man hans fina beam bakom huset. Hans bor och arbetar i Sollentuna, men åker nog mer än gärna upp till SM3 så fort han kan. I X-län är Hans provförrättare. QSL-kortet med den intressanta designen är från den 2 juni 1985 då Hans hade QSO med Urban, SM5BTX (SK 2011), på 80 meter SSB. På baksidan har Hans skrivit: “Tack för info från V-ås. Tyvärr har våra tjurar rivit ner alla mina ant, så jag är QRT ett tag framöver”!

Vi hurrar för Bertil och Hans och hoppas på en trevlig födelsedag.

Författare: SM6JSM