Bertil SM5OSE 80 och Jan SM5SDQ 60 år

Torsdagen den 11 juni 2015 fyller två av våra medlemmar jämna år:

Bertil Olofsson, SM5OSE, Uppsala, fyller 80 år. Han fick sitt T-certifikat #18348 den 18 augusti 1983, och den 2 januari 1985 registrerades han som medlem i SSA. Bertil har bott på samma adress hela tiden i stadsdelen Norby. Med hjälp av Google ser man två antenner på bostaden.

Jan Palmquist, SM5SDQ, fyller 50 år. Hans T-certifikat #70676 skrevs ut av Televerkets Radiodivision den 21 maj 1987. Vid den här tiden bodde Jan i Sparreholm, drygt fem mil VSV om Södertälje, men bor numera i centralorten Flen, mindre än 100 meter från väg 55 som går mellan Uppsala och Norrköping.

Tyvärr inga QSL i arkivet att pryda gratulationerna med, men vi utbringar ett kraftigt hurra för Bertil och Jan!

Författare: SM6JSM