Bengt SM5ALJ 70 och Rickard SMØUAN 60 år

Fredagen den 19 september fyller två av våra medlemmar jämna år:

ALJ_m mm

Bengt Torbjörnsson, Fagersta, SM5ALJ, fyller 70 år. Han fick sin licens den 1 februari 1963. Under 1963 låg Bengt på Signalskolan i Halmstad och körde radio från SL6BH. Åren 1963-66 var han mycket flitig på banden från Ärtemark som ligger c:a 2 mil norr om Bengtsfors. 1972 hittar vi Bengt ombord handelsflottans “Agneta Billner” och “Gunilla Billner” och vi har QSL i arkivet från Engelska Kanalen, Maine och Boston USA och nära Barbados i Västindien. På 90-talet flyttade Bengt till Fagersta där han fortfarande bor. SM5ALJ är en signal som har hörts i månadstesten varje månad i många många år, och Bengt är med i både CW- och SSB-delarna med stor framgång.

Rickard Ekström, SMØUAN, Vallentuna, fyller 60 år. Den 26 juni 1991 fick han sitt A-cert utskrivet av Televerkets Radiodivision och postat till Hägersten där han då bodde. Senare blev det Brottby norr om Stockholm och i början av detta år meddelade han SSA att han flyttat till Vallentuna.

Ett stort grattis till Bengt och Rickard!

Författare: SM6JSM