Bengt SM3EDA 91, Roland SM6MSD 70, Bert SA5APR och Peter SMØBSO 60 och Philip SA6GNU 20 år

Söndagen den 3 september 2017 har vi fem medlemmar att gratulera:

Bengt Hedin, SM3EDA, fyller 91 år. Han blev medlem i SSA den 30 januari 1967 och var med för första gången i en callbok (E:22) i utgåvan av den 15 februari 1968. Bengt bodde då i Sundsvall. 1974 flyttade han till Matfors, men bor inte i själva orten utan i en liten by drygt två kilometer utanför vid namn Rude. Den ligger utmed Ljungan, och Bengt bor endast 30 meter från E14 och 150 meter från älven. Inget QSL har kommit till arkivet.

Roland Falck, SM6MSD, Järpås, fyller 70 år. Han blev lyssnarmedlem SM6-6793 den 13 mars 1981 och drygt tre månader senare fick han sitt T-certifikat #17127 postat till Box 207 i Lidköping. 1983 ändrades postboxnumret, men 2005 flyttade Roland till strax utanför Järpås, knappt två mil sydväst om Lidköping. På Google Earth Street View ser man tydligt två av Rolands antenner på tak och i trädgård. Vad jag kan utröna med hjälp av Google är att Roland är medlem i Gomorgonringen på 80 meter, använder APRS, stationsansvarig i Lidköpingsklubben, åker gärna på loppisar som t.ex. Eskilstuna, Björnmötet, Limmared och varit med i AM-testen. Tyvärr har jag ännu inte hittat något QSL. Sedan januari 2013 är Roland Ständig Medlem #620.

Bert Ruth, SA6APR, Järlåsa, fyller 60 år. Den 14 maj 2006 träffade han Johan SMØTSC som övervakade provtagningen, och 10 dagar senare hade Bert fått sin signal och medlemskap. Detta meddelades i juninumret av QTC 2006. Bert bor en halv kilometer söder om Järlåsa, som i sin tur är beläget mellan Morgongåva och Uppsala. Inget QSL i arkivet.

60 år fyller även Peter Rosenthal, SMØBSO, Enskede. Trots den “låga” anropssignalen kom Peter med för första gången i 2001 års callbok. Han bor på Maratonvägen i Enskede, och den som vill kan i Google Earth Street View se Peters antenner; både för HF och VHF/UHF. Han är mycket aktiv i diverse contests; inte minst i flera NAC-tester varje månad. Vi i SK6W kör SMØBSO i nästan alla tester vi är med i. Peter är revisor i Föreningen Sveriges Sändareamatörer och har varit med i den funktionen många år nu. I Eskilstuna och på årsmötena har flera av er säkerligen träffat Peter. Han är medlem i SCAG och är/var även med i styrelsen i SKØCT. Förutom tester gillar han “utflykter” till t.ex. OJØ Märket och JW Svalbard. QSL-kortet är från den expeditionen som gjordes tillsammans med Eric SM1TDE och Stellan SMØLQB. Peters far, Kurt, hade också suffixet BSO. Han fick sitt certifikat den 4 april 1951, men var redan 1949 medlem i SSA som SM5-1663. QSL-kortet är från 1951 – sex år innan Peter föddes!

Så kan vi gratulera den yngste amatören på väldigt länge – SA6GNU Philip Johansson, Lidköping, 20 år! Han skrev provet för Johnnie SM6HQR så sent som den 15 juni denna sommar. Sex dagar senare hade han sitt call och var medlem i SSA. Philip är bosatt i södra Lidköping; endast 200 meter från Lidan. Jag hoppas få se ett QSL-kort med tiden.

Vi hurrar för de fem födelsedagsfirarna Bengt, Roland, Bert, Peter och Philip!

Author: SM6JSM