Bahnhof: ”Radiosamverkan för det fria ordet”

Våra distriktsledare har fått ett ”upprop ”från nätleverantören Bahnhof som man önskar att vi sprider bland Sveriges radioamatörer.  Uppropet handlar om att Bahnhof önskar hjälp från oss radioamatörer att skicka ut ryskspråkiga rundradioprogram via våra kortvågssändare i syfte att nå allmänheten i Ryssland.  SSA:s ledning vill ge följande kommentar:

Även om många av SSA:s medlemmar kan tänkas sympatisera med tankarna bakom ett sådant projekt – den goda viljan är det inget fel på – så vittnar dock uppropet om en bristande förståelse för regelverket kring amatörradion.  Rundradiosändningar är ju inte förenliga med amatörradions villkor och får inte ske på amatörradiobanden. Rundradiosändningar skall ske på särskilda rundradiofrekvenser och det krävs särskilda tillstånd (från MRTV & PTS) för detta.  Sen är ju amatörradioutrustningar  inte avsedda att användas på dessa frekvenser och får (enligt lag) inte heller inte modifieras för detta användningsområde.  SSA kan därför inte uppmana våra medlemmar att delta i projektet vilket skulle medföra att projektdeltagarna bryter mot lagen.

Skulle däremot Bahnhof få tillstånd för rundradiosändningar i ”BC-banden” och behöver hjälp med och bygga upp en sändaranläggning för rundradio på kortvåg,  så finns det säkert flera av våra medlemmar som kan tänkas vara behjälpliga i ett sådant projekt.  SSA  däremot sysslar med amatörradio och kan inte som förening engagera sig i ett sådant projekt.
Jens Zander

Author: SM0HEV