Årsmötet inställt


Med anledning av Coronavirusets utbredning har styrelsen för Sveriges Sändareamatörer enhälligt beslutat att ställa in SSA:s årsmöte som skulle ha ägt rum söndagen den 26 april 2020 i Östersund.
Årsmötet kommer att avhållas vid ett senare datum när omständigheterna så tillåter. När det kommer ny information kring årsmötet och helgen i Östersund publiceras den på SSA:s och Jemtlands Radioamatörers hemsidor. Vi beklagar det inträffade men hoppas på förståelse för åtgärden.
Styrelsen i SSA

Författare: SM6ZEM