Arne SM7ABL 90, Uno SM3EXO 70 och Ingemar SMØVGN 50 år

Söndagen den 30 oktober 2016 firar vi tre jubilarer:

abl-84

Arne Bergzén, SM7ABL, Växjö, fyller 90 år. Arne blev medlem i SSA redan i slutet av 40-talet, och första gången han var med i en callbok var den 28 februari 1949. Arne har varit Växjö trogen genom alla år, och från vintern 1963-64 på nuvarande adress. QSL-kortet här ovan är från ett QSO med Karl SM6ID den 25 november 1984 på 80 meter SSB. Sedan den 16 februari 2001 är Arne Ständig Medlem #191.

exo-70

Uno Roos, SM3EXO, Lit, fyller 70 år. Han fick sitt B-certifikat #9039 och signalen SM4EXO den 27 april 1970 med bostadsort Kumla. Medlem blev Uno den 15 maj 1973 som SMØEXO eftersom han då bodde i Trångsund (numera heter postorten Skogås); 13 km söder om centrala Stockholm. 1975 flyttade Uno norrut till Ånge och Sörberge, men bor nu sedan länge i Lit, ett par mil norr om Östersund. Enligt Radiobyrån är Uno född i Sollefteå. QSL-kortet är från Kumlatiden och arkivet har fått det av Lennart SM4CJY som då bodde i Hallsberg; grannkommunen. 31 maj 1970 på 80 meter CW; en dryg månad efter det att Uno fått sin signal.

Ingemar Kantervik, SMØVGN, fyller 50 år. T-certifikat #373481 skrevs ut åt SM3VGN den 2 mars 1994 och postades till Östersund där Ingemar då hade sitt QTH. Ganska snart därefter flyttade Ingemar till Stockholmstrakten och har bott i Sollentuna, Upplands Väsby, Uttran och Tumba, men är tillbaka i Upplands Väsby sedan hösten 2010. Inget QSL i arkivet.

Vi gratulerar Arne, Uno och Ingemar med virtuella blommor och fanfarer!

Författare: SM6JSM