Arne SM5TC 75 och Anders SMØYWC 70 år

Söndagen den 10 september 2017 gratulerar vi följande två medlemmar:

Arne Karlérus, SM5TC, Stockholm, fyller 75 år. Arne är väl känd bland en stor del av våra medlemmar efter att ha varit aktiv inom SSA på olika poster (t.ex. revisor, bokförare, medlem i valberedningar, QSL-sorterare) i 30-40 år. SKØAR, Stockholms Radioamatörer, var Arnes lokala klubb, och där var han med i styrelsen. Hans insatser i SSA har varit mycket uppskattade vilket renderat honom en hedersnål 1996 och Hedersmedlemskap #57 1999. Som radioamatör har Arne varit mycket aktiv i bl.a. församlingsjakten då han for land och rike runt. Första gången som Arne dyker upp i en callbok är 1959 års upplaga. Adressen var då Norrtullsgatan men från och med 1991 års callbok är det Frejgatan vid Vanadislunden som är QTH. En flytt på hela 600 meter! QSL-kortet är från ett QSO med Kurt SM5RT den 17 augusti 1959 på 144 MHz FM. Arne var vid detta tillfälle aktiv från Rönninge söder om Söder och endast 16 år gammal. Arne är son till Kjell SMØATN (SK 2002) som även han var Hedersmedlem och revisor i SSA.

Anders Rydin, SMØYWC, Stockholm, fyller 70 år. Han fick sitt certifikat från PTS den 5 maj 2004 och den 2 juni skrevs Anders in som medlem i SSA. Sedan juli 2015 är Anders Ständig Medlem #709. Grönviksvägen i Bromma var adressen fram till hösten 2014 då han flyttade till Rörstrandsgatan i Vasastan, alldeles vid Karlbergs järnvägsstation som lades ned så sent som den 10 juli i år (stationen öppnades den 3 november 1882!). Anders är förutom amatörradio intresserad av segling, långfärdsskridskor och paddling. Han har tillsammans med Cathrine SMØYYF varit aktiv från bl.a. Västindien och Medelhavet. Om ni googlar på SM0YWC finner ni länkar till många av Anders’ äventyr på haven. Inget QSL i arkivet ännu!

Ett stort grattis till Arne och Anders!

Författare: SM6JSM