Arne SM4AJG 94, Tommy SA4ADR och Sven-Erik SM6OPX 70 och Peter SM6WKG 40 år

Torsdagen den 5 oktober 2017 firar vi fyra av våra medlemmar:

Arne Dalhusen, SM4AJG, Falun, fyller 94 år. Han blev medlem i SSA den 8 januari 1974 vilket meddelades i QTC nr 3 1974. Den 24 januari 2000 tog han det kloka steget att bli Ständig Medlem #145. Arne har varit Falun trogen i många (alla?) år; vi har fyra olika adresser registrerade genom åren. Arne har varit provförrättare både för SSA och PTS. QSL-kortet är från ett QSO med SK7AX den 31 januari 1976 på 21 MHz CW.

AJG_m

Tommy Larsson, SA4ADR, Transtrand, fyller 70 år. Han fick sitt certifikat den 25 februari 2005 och blev SSA-medlem en dryg vecka senare. Tommy bor i byn Vörderås 2-3 kilometer norr om Transtrand; inte långt från byn Berga där Vasaloppsstarten sker varje år.

Sven-Erik Simonsson, SM6OPX, Lysekil, fyller 70 år. Han fick sitt T-certifikat #18736 den 17 juni 1983 och blev medlem i SSA den 2 september samma år. Sven-Erik bor i norra delen av Lysekil, endast drygt 50 meter från Anders SM6OPW. Det framgår när man googlar att Sven-Erik är aktiv på de ultrakorta vågorna och kör både NAC-tester och DX med goda resultat, t.ex. Croatien på tropo och Tjeckien på aurora, men även lite diplomaktiviteter på HF som Cervantes 400 år. QSL-kortet här ovan har jag hämtat från QRZ.com, men har ännu inte hittat något i vårt eget arkiv.

Peter Klason, SM6WKG, Alingsås, fyller 40 år. Han fick sitt certifikat 1997 och blev medlem i böran av -99 enligt SSA-bulletinen vecka 3 1999. Peter har bott i Alingsås de senaste 20 åren utom 2005-09 när Herrljunga var hemmaQTH. Nuvarande adress ligger i sydöstra delen av Alingsås, knappa 300 meter från insjön Gerdsken.

Vi gratulerar Arne, Tommy, Sven-Erik och Peter!

Author: SM6JSM