Arbetet med Instegscertifikatet går enligt plan

Som ni kanske noterat har vi passerat en milstolpe då PTS precis släppt sin remissversion av de nya ”föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare” (”undantagsföreskrifterna” i vanligt tal) som reglerar bl.a. amatörradion. I denna upplaga av föreskrifterna finns nu ett ”amatörradioinstegscertifikat” eller kort ”instegscertifikat”.  Instegsamatörer kan använda 7,14,21,28,50 och 144 MHz-banden med fabriksbyggd (CE-märkt) sändarutrustning och max 25W. Remissversionen ligger (vad gäller amatörradion) mycket nära SSA:s förslag men det finns en del mindre justeringar som SSA troligen kommer att föreslå i remissrundan, bl.a. att även 432 MHz ska ingå och ett förtydligande om att repeatertrafik är tillåten.

En intressant nyhet är att kunskapskraven för instegscertifikat skall definieras av CEPT ECC Report 89 ”A RADIO AMATEUR ENTRY LEVEL EXAMINATION AND LICENCE”. Som framgår att lärandemålen (”syllabus”) så ser man att (jämfört med HAREC) en tydlig tyngdpunktsförskjutning från detaljerade kunskaper på komponent- och kretsnivå, till kunskaper om amatörradiotrafik och hur man använder utrustningen. Detta är bl.a. en konsekvens av att HAREC-amatören tillåts bygga sina egna sändare,  medan ”instegsamatören” är begränsad till fabriksbyggda sändare.  Arbetshypotesen idag är att instegsprovet kommer att bestå av ETT prov på ca 30 frågor (runt hälften teknik , hälften om trafik och reglemente – 75% rätt för godkänt).  Vill man få en grov uppfattning hur detta skulle kunna se ut, titta på UK/RSGB:s ”Foundation license” prov.

Arbetsgruppen som arbetar med utveckligen av den nya boken  ”Bli sändaramatör – vägen till instegscertifikat” har redan kommit ganska långt. Utvecklingen går hand i hand med utveckligen av en prov-prototyp och tillhörande provfrågebank.

Processen framåt är att,  efter att remissvaren kommit in, så tar PTS fram en slutversion som måste notifieras till EU-kommissionen. Går allt som det skall, så kommer PTS styrelse att fatta ett formellt beslut om föreskrifterna i december.  Parallellt med förskrifterna kommer även en ny delegation till SSA att tas fram där SSA bemyndigas att även genomföra prov för instegscertifikat. I delegationen beskrivs även vilka anropssignaler som ”instegarna” skall ha – SSA har föreslagit att prefixserien ”SH” används för detta ändamål.  Kommer allt på plats hoppas vi kunna ha utbildningsmaterialet klart till årsskiftet och genomföra de första instegsproven under första kvartalet 2025.

Vi hoppas förstås att detta nya certifikat skall kraftigt öka möjligheterna för ungdomar att bli en del av vår hobby!

Author: SM0HEV