Ändringar i verktygslådan

Vi har strukturerat om vår Verktygslåda eller HelpDesk. Ambitionen är att samla länkar som ska vara till praktisk nytta för den som sitter vid radion och vill kolla konditioner, kluster, uppgifter om andra stationer, bandplaner eller annat. Vi hoppas att denna sammanställning ska hjälpa till att ge svar på frågor som kan uppkomma under radiotrafiken.

Konditioner
Högst upp, nio länkar, återfinns hjälpmedel för att kontrollera konditioner: Rymdväder, jonosonder, vågutbredningsprognos, Reverse Beacon och åska. Översta menyalternativet (NOOA) innehåller bland annat uppgifter om dämpning i jonsfären, norrsken och index.

Info om stationer som är QRV
Därefter kommer fyra länkar om stationer som är QRV just nu: DX Summits kluster, DX-maps, International call sign series och DXCC-lista.

Repeaterkartor och bandplaner
Nästa avdelning, tre länkar, omfattar repeaterkartor och bandplaner.

Övriga nyttigheter
Här finns länkar till QRZ, NCDXF/IARU Beacon Transmission Schedule samt för beräkning av lokator.

Hederskodex
Radioamatörernas hederskodex har funnits lika länge som amatörradion. Lika fullt tycks det behöva repeteras varje dag. i Verktygslådan finns en länk till Ölands Radioamatörers enkla variant.
Den som behöver mer kan gå till dokumentarkivet och ladda ned IARU:s fullständiga variant i svensk översättning av Anders, SM6CNN. Här är länken direkt till det dokumentet:  40-ethics-operating-SM-ed3 (500.6 KiB)

73
//Erik
SM7DZV

Författare: SM7DZV