Anders SMØCGO 80, Johnny SA4BKJ och Johan SA6BKQ 50 år

Fredagen den 23 december firar vi följande tre medlemmar:

80 år fyller Anders Österlund, SMØCGO. Han blev medlem i SSA den 26 april 1960 och hade då signalen SM5CGO. Första adress på det gamla registerkortet är HMS Marieholm, Flottan, där Anders var furir. Efter den tjänstgöringen bosatte han sig i Enskede, men 1965 flyttade han till Trastvägen där han fortfarande bor. Postorten var då Trollbäcken som 1966 blev utbytt till Tyresö. Utbytt blev även distriktssiffran och i fortsättningen blev Anders signal SMØCGO. QSL-kortet kommer från Lars SMØBDS (SK 2014) som den 9 april 1972 hade QSO med Anders på 80 meter CW. På Google Earth Street View ser man en vertikalantenn på villataket.

Johnny Lundberg, SA4BKJ, Karlskoga, fyller 50 år. Den 25 februari 2010 träffade han provförrättare Lennart SM4LLP och den 2 mars fick han sitt certifikat och anropssignalen, vilket meddelades i SSA-bulletinen vecka 9 och QTC #4 2010. Johnny bor inte inne i själva Karlskoga utan knappt två mil mot nordväst; cirka fyra mil från Filipstad.

Även Johan Rimquist, SA6BKQ, Alingsås, fyller 50 år. Den 7 april 2010 skrev han upp för Björn SM6JOC, och den 12 april fick han signalen och blev medlem i SSA. I SSA-bulletinen för vecka 15 och QTC #5 2010 informerades om den nya radioamatören. Johnny bor mycket centralt i Alingsås som är beläget 46 km nordost om Göteborg utmed E20. Inga QSL ännu i arkivet från Johnny eller Johan.

Ett stort grattis till Anders, Johnny och Johan!

 

Författare: SM6JSM