Anders SM6GT, besöksvärd vid Väderöarna: – Finns det någon som använt ett “morsegevär?”

Anders SM6GT med morsegeväret_DSC_0505
Anders SM6GT provar ett “morsegevär” som användes in på 50-talet av lotsarna på Väderöarnas Lotsutkik för samband med fartyg. På bilden har Anders fångat in Väderöbod i “dioptern”.

Ute vid Väderöarnas lotsutkik hittade man nyligen ett gevär för ljussignalering. Geväret hade blivit kvarlämnat i ett av lotsutkikens förråd. I mynningen en kraftig lampa med reflektor ansluten till ett batteri på marken. Röret ovanpå stocken är ett riktrör.   Avtryckaren under stocken, en tryckknappar, är telegrafinyckeln!
  – Finns det någon som vet något om tillverkare och tillverkningsår, frågar Anders. “Geväret” är i mycket gott skick men saknar uppgifter om fabrikat/tillverkare. “Geväret” visas ute på Väderöarnas Lotsutkik utanför Fjällbacka i Bohuslän.

På Anders FaceBooksida finns målande beskrivningar av ljusmorse av Rikard SM1CQA, Lennart SM2EUO och Tore SM7LPM.

Anders SM7GT hans hustru Ulla-Britt tillhör en grupp värdar som ser till att Väderöarnas lotsutkik hålls i stånd, öppen och tillgänglig för besökare. Anders fråga till Sveriges radiooperatörer är om någon av er möjligen kan ha använt ett sådant “morsegevär”.

Väderöarnas lotsutkik_DSC_0495
Väderöarnas lotsutkik med värdarnas tjänstebostad – SMHI-stugan på två gånger två meter.

-Vi har varit värdar fem gånger sedan 2012 och brukar ligga ut fyra dagar per gång, berättar Anders. Vi bor i den lilla SMHI-stugan (2x2m) som väderobservatören vilade i mellan sina väderobservationer  var tredje timme. SMHI-stugan är två gånger två meter och ligger alldeles nedanför tornet. Att vara värd på Väderöarna är en trevlig uppgift – speciellt när det som senast var strålande väder med ca 300 båtar runt öarna! Massor med folk letar sig upp på berget och många kommet upp för att se solnedgången! Längst bortifrån var nog ett gäng från Australien!

Lotsplatsen på Väderöarna var i drift från 1754 till och med 1966. Staten, som äger anläggningen avsåg att riva utkiken som inte längre bedömdes ha något militärt värde. Det var i början av 2000-talet. Det var då föreningen Väderöarnas Lotsutkik bildades. Föreningen fick ett 20-årigt avtal om dispositionsrätt till utkiken. Första insatsen var att börja renovera Lotsutkiken. Sedan 2012 visas den upp för besökare. Är flaggan hissad är anläggningen öppen för besökare, enklare kan öppettiderna inte annonseras.
Länk till föreningens hemsida på nätet.

Mer om Väderöarna
Väderöarna har haft lotsar sedan 1600-talet, om inte tidigare. Skälet till bemanningen med lotsar var att det var vanligt med förlisningar i området. Karl-Allan Nordblom och Anders Schönbeck skriver på föreningen Väderöarnas Lotsutkiks hemsida att lotsplatsen inrättades 1754, och att två av flottans båtsmän då utnämndes till lotsar. Lotsplatsen lades ned vid utgången av 1966. Platsen användes under de närmaste årtiondena därefter för militära ändamål. År 2006 meddelade Fortifikationsverket, som fram till dess ägt och förvaltat lotsutkiken, att man hade för avsikt att avveckla och riva anläggningen för att slippa betala för renoveringar och underhåll.

-  Att vara värd på Väderöarna är en trevlig uppgift – speciellt när det som senast var strålande väder med ca 300 båtar runt öarna, säger Anders SM6GT
– Att vara värd på Väderöarna är en trevlig uppgift – speciellt när det som senast var strålande väder med ca 300 båtar runt öarna, säger Anders SM6GT

Eldsjälar ingrepp och stoppade rivningen
Då ingrep ett antal eldsjälar och bildade den ideella föreningen Väderöarnas Lotsutkik. Föreningens syfte är att hålla utkiken i stånd och bevara den så att allmänheten kan besöka platsen och få del av dess månghundraåriga lotstradition. Föreningen betraktar Väderöarnas lotsutkik är ett unikt minnesmärke över lots- och sjöfartsepoken och som en viktig del av kulturarvet. Nordblom och Schönbeck skriver i sin historiska tillbakablick:

“Utkiken ingår i ett sammanhängande band av byggnader som uppförts på kustens yttersta och tidigare bemannade utposter, som under hundratals år spelat så stor roll för fiske och sjöfart i Skagerrak. Länken består från söder till norr av Vinga med fyr och båk, Pater Noster med fyr, Måseskär med fyr och sjömärke, Hållö med fyr, Väderöarna med lotsutkik samt Ursholmens och Nordkosters fyrbyggnader. En rivning av dessa kulturhistoriska byggnader och monument skulle definitivt och oåterkalleligt förändra kusten och göra det betydligt svårare att se och förklara Sveriges och Bohusläns historia.

“Som att riva Egyptens Pyramider…”
Det är lätt att tro att de här byggnaderna tillhör en svunnen tid – att deras fortsatta bevarande enbart skulle motiveras av sjösäkerhetsskäl. Det kan jämföras med riva Egyptens pyramider för att det är ett omodernt sätt att begrava människor. Idag är det antagligen fler än någonsin som använder lotsutkiken på Väderöarna för att orientera sig i landskapet och få relation till sin omgivning. Det är den byggnad som syns från flest platser i hela Tanums kommun, från Koster och Smögen och en självklar orienteringspunkt för vandraren, seglaren eller de som bestiger berg mil från kusten. För de lokala sjömännen, fiskarna, öns hyresgäster och företagare, spelar utkiken om möjligt en ännu viktigare roll. Det handlar om Väderöarnas ande och själ och en klok upprustning och användning av utkiken skulle höja kvaliteten och möjligheterna på platsen.”

 

Författare: SM7DZV