Anders SM4OUD och Erik SM7LQO 60 och Hugo SAØCCD 50 år

Söndagen den 29 maj firar vi tre jubilarer:

Anders Hedman, SM4OUD, Orsa, fyller 60 år. Han blev medlem den 8 december 1983 och bodde då i Hansjö, flyttade senare in till Orsa och bor fortfarande där, nu c:a tre kilometer från Orsasjön. Nedanstående QSL är från ett QSO på 20 meter RTTY den 10 februari 2005.

OUD 05

Erik Jeppesen, SM7LQO, Bjärnum, fyller även han 60 år. När han den 8 september 1980 fick sitt T-certifikat #14582 bodde han enligt Televerket i Bjärnum, knappa två mil norr om Hässleholm, men redan 1981 har vi en adress i själva Hässleholm i registret. Från 1984 bodde han i Mjölkalånga, i Tyringe, sedan Vankiva, strax norr om Hässleholm, och från slutet av 90-talet i Bjärnum igen.

50 år fyller Hugo Westerlund, SAØCCD, Stockholm. Den 16 september 2012 skrev han upp för Robert SMØKCR och två dagar senare fick han sin signal och blev medlem i SSA. Hugo bor 200 meter från Valhallavägen och 500 meter från Sveavägen; vi får hoppas att störningssituationen är överkomlig. Inga QSL från Erik eller Hugo i arkivet.

Ett stort grattis till Anders, Erik och Hugo!

Författare: SM6JSM