Amatörradiotillstånd för att få sända med högre effekt som löper ut 2021-12-31 förlängs automatiskt.

PTS har skickat ett förtydligande på tidigare utsänd information.

Amatörradioanvändare som har tillstånd för sändning med högre effekt än vad som är tillåtet enligt PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare och som löper ut 2021-12-31 behöver inte ansöka om nytt tillstånd. Post- och telestyrelsen förlänger dessa tillstånd med fem år i taget.

De förlängda tillstånden skickas ut innan slutet av året. Årsfaktura skickas ut i början på varje år. 2021 var årsavgiften 311 kr. Vill man använda e-faktura så måste man anmäla detta själv.

Ändringar eller uppsägning av tillstånd måste ske skriftligt till pts@pts.se. Ange då personuppgifter och tillståndsnummer samt vad ärendet gäller.

Vid frågor kontakta amatorradio@pts.se.

Läs mer: https://www.pts.se/sv/privat/radio/amatorradio/

Author: SM6EAT