AM-test den 1:a augusti

Vi inom Arboga Radio Klubb och Arboga FRO-avdelning har anordnat denna lekfulla tävling sedan 1988. Totalt har över 250 amatörer deltagit under åren.

Använda stationer har varit allt från bärbara från 40-talet, via stora anläggningar från AM-gubbe [lots som lyssnar i stereo)militära staber, till moderna med dammig AM-knapp. Ställ upp även du och bifoga gärna lite bakgrundsinformation och bild på din AM-station, tillsammans med loggen. Det kan då bli en trevlig uppföljningsartikel!

Läs mer i reglerna! 

AM är välmodulerat och vackert, men svårt!
Lyssna i bruset och lycka till!

Arboga FRO-avdelning och Arboga Radio Klubb
SL5ZYB / SM5B, Jonny

Author: SM5AJV