Aktivera en kvarn i vår

Västerby Kvarn byggdes i slutet av 1800-talet. Kvarnmaskineriet är intakt och kvarnen var igång till och med 1990.
Västerby Kvarn byggdes i slutet av 1800-talet. Kvarnmaskineriet är intakt och kvarnen var igång till och med 1990.

— Av Anders Eidenvall, SM5EFX —

Sändaramatörer har i alla tider sökt efter motiv till att få utöva sin hobby. Förutom vanliga QSOn med kompisarna eller slumpmässiga kontakter efter ett CQ finns en nästan oändlig mängd varianter. Det kan vara tävlingar som månadstest eller SAC. Det kan också vara DX-jakt som 5BDXCC, IOTA eller månstuds på 2 m. Eller det kan vara diplomjakt som SMFF, SOP eller WAV (Worked all Västerås). De flesta varianterna fungerar för en ensam amatör men en del tycker att det är roligast med varianter som kan utövas i grupp, till exempel field days och multi operator-tester. Det finns också aktiviteter som är mer utåtriktade. Ett exempel på det är Jamboree on the Air.

I Storbritannien håller många väderkvarnar och vattenkvarnar öppet för allmänheten under National Mills Weekend, andra helgen i maj. Flera hundra kvarnar deltar, en del av kvarnarna är helt fungerande och där demonstreras malning med vatten- eller vindkraft medan en del kanske bara är en historisk byggnad.

Intresset för historia är stort i Storbritannien och många människor kommer för att besöka kvarnarna. Här har några radioklubbar hittat ytterligare en anledning att utöva vår hobby genom att de samarbetar med kvarnägarna och sätter upp och aktiverar en amatörradiostation vid en kvarn. Första gången som amatörradiostationer aktiverades vid en kvarn under National Mills weekend var cirka tio år sedan. Då var det sex klubbar som var aktiva. Under åren som gått har antalet aktiverade kvarnar ökat och det hela har också spritt sig till fler länder. 2014 var det aktivitet i Storbritannien (59 kvarnar), Holland (15 kvarnar), Tyskland (två kvarnar) och Frankrike (en kvarn).

Till våren 2015 planerar Västerås Radioklubb (VRK) att sätta upp en radiostation vid Västerby Kvarn strax utanför Västerfärnebo, Sala under 9 – 10 maj, det vill säga under National Mills Weekend 2015. Det vore roligt om andra klubbar i Sverige kunde haka på och också aktivera en kvarn. En sökning på ”kvarn” i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister ger över 600 träffar så det ska inte vara svårt att hitta lämpliga platser. De nya reglerna för specialsignaler tillåter ju fyra bokstäver i suffixet så en signal som slutar på MILL fungerar bra.

Mer information om Mills on the Air och National Mills Weekend finns på Internet. För frågor och funderingar går det även bra att kontakta mig, gärna via mail.

Författare: SM7DZV