Åke SMØHEX 91 och Sven SM7BZX 80 år

Fredagen den 16 maj 2014 har vi två jubilarer att gratulera lite extra:

SMØHEX
Åke Andersson, SMØHEX, fyller 91 år. Åke blev medlem i SSA redan i mitten av 40-talet och fick då lyssnarsignalen SM5-453. Han var radiotelegrafist och bodde på den tiden i Solna. Ganska omgående fick han signalen SM5TE och var aktiv med det callet till 1952. När han kom tillbaka till hobbyn hade det gått 25 år och han tappade naturligtvis SM5TE. I mitten av 70-talet hade man kommit till H och Åke fick callet SMØHEX. Han bodde då i Kungsängen, men har efter pensioneringen slagit sig ner på Väddö, i Stockholms norra skärgård, närmare 10 mil nordost om city. Här är två av Åkes QSL, här ovan från 1993 och ett QSO med SM7AST/CT1 1993 på 20 meter CW, och här nedan ett gammalt QSL från den 15 februari 1947, då han hade haft ett QSO med en annan Åke, SM5UH på 40 meter CW.

SM5TE

Vår andre jubilar idag är SM7BZX, Sven Holmkvist, Hjärup. Sven fyller 80 år och blev medlem i SSA den 9 oktober 1953 och bodde då i Malmö. 1954 bar det av till Stockholm för att göra lumpen på Arméns Signalskola. Efter färdig utbildning blev det åter Malmö, sedan Uppåkra i Staffanstorps kommun, en dryg mil nordost om Malmö. Hjärup, där Sven nu bor, ligger också i Staffanstorps kommun.

SM7BZX
Detta är Svens QSL från den 17 november 1955 då han hade haft ett QSO med SM7YO på 80 meter CW.

Vi hurrar mangrant för våra två jubilarer!

Författare: SM6JSM