Åke SM1AMZ 90 och Mattias SA5CNE 40 år

Onsdagen den 15 april firar vi två jämnt fyllande medlemmar:

90 år fyller Åke Fordal, SM1AMZ, Väskinde (norr om Visby). Åke hette Pettersson den 2 december 1949 när han fick sitt certifikat och sin signal. Han bodde i Fårösund (mitt emot Fårö) och nedanstående QSL är en verifikation på Åkes QSO #189, den 26 mars 1950 på 40 meter CW, med Edvin SM5IZ. Åke bytte namn till Fordal vintern 51-52 och flyttade in till Visby 1956. 1973 flyttade han en dryg mil norrut till Väskinde, där han fortfarande bor. Nuvarande QTH ligger 8 km nordväst om Snäckgärdsbaden.

AMZ_m 50

40 år fyller Mattias Holm, SA5CNE, som inte innehaft signal och medlemsskap ett år ännu. Han blev medlem som SA5CNE den 2 juli 2014 och något QSL har inte hunnit hit av naturliga skäl. Mattias bor i Åkers Styckebruk, c:a 2 km öster om ortens centrum.

Vi hurrar för Åke och Mattias!

Författare: SM6JSM