Kurt SM4LDM 93, Christer SM3ANX 75 och Tommy SM7XNG 30 år

Onsdagen den 16 augusti 2017 firar vi tre medlemmar:

Kurt Johansson, SM4LDM, fyller 93 år idag. Han blev lyssnarmedlem SM4-1818 redan 1949. Kurt bodde då liksom nu i Kungslyckan i Östansjö; en dryg mil väster om Hallsberg. Tack vare hitta.se har jag nu funnit Kurts exakta QTH. Det ligger vid Äspe c:a tre kilometer väster om Brändåsen; norr om E20. Den 9 april 1980 fick Kurt sin signal SM4LDM efter 31 år som lyssnare. Vi gratulerar Kurt hjärtligt, och efterlyser fortfarande ett QSL-kort!

75 år fyller Christer Lidén, SM3ANX, Härnösand. Han blev medlem i mars 1962. Christer bodde då på Härnön, men 1966 flyttade han knappa två kilometer till “fastlandet” och vintern 1968-69 ytterligare två km till den nordligaste delen av Härnösand. Christer är naturligtvis medlem även i Härnösands Sändareamatörer SK3AH. På QRZ.com finns ett foto av Christer i shacket och med hjälp av Google Earth Street View ser ni även hans mast och beam bakom huset. QSL-kortet har arkivet fått av Ingemar SM6CMU som hade QSO med Christer den 3 augusti 1962 (ganska precis 55 år sedan) på 15 meter CW.

Tommy Gustavsson, SM7XNG, Huskvarna, fyller 30 år. I QTC nr 4/2001 meddelades att den då endast 14 år gamle Tommy fått sitt certifikat. Tommys far är Ove, SM7OVE, som säkerligen hejade på Tommy inför provtagningen. Numera har Tommy flyttat till eget QTH, men båda bor på höjden sydost om Huskvarna i en stadsdel som heter Stensholm, drygt 220 meter över havet (och 140 meter över Vättern). Både far och son är självklart med i SK7AX, Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb, SVARK.

Vi hurrar för Kurt, Christer och Tommy!

Författare: SM6JSM