SM-Callbook


SL7AZ   Medlem
Sjöstridsskolan Försvarsmakten - 6057
Nautiska Sektionen Radio
Box 527
371 23 KARLSKRONA
Mob: 0705722810