SM-Callbook


SK6IF   Medlem
Lysekils Sändareamatörer
c/o Anders Elgh
Bansviksgatan 12 B
453 31 LYSEKIL
E-post: sk6if@ssa.se
SpecialsignalGiltig frånGiltig till
SK6L2011-08-082021-10-31