SM-Callbook


SK4RT   Medlem
MSB Radioklubb
c/o Samuel Koelega, SM4THT
Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap
651 81 KARLSTAD