SM-Callbook


SK4KR   Medlem
Karlskoga Radioklubb
c/o Nordqvist
Klarbärsvägen 81
691 47 KARLSKOGA
E-post:
Webbsida: http://sk4kr.se/