SM-Callbook


SK4AV   Medlem
Karlstads Sändare amatörer
c/o Tjäder SM4HBG
Forsgatan 23
667 34 FORSHAGA
Tel: 070-3156718
E-post: sk4av@ssa.se