SM-Callbook


SK0SSA   Medlem
SSA Distrikt Ø Lokaltrafiknät
Ansvarig SK0SSA DLØ
Ansvarig 8SØDAY SMØDSF
c/o Box 45
191 21 SOLLENTUNA
SpecialsignalGiltig frånGiltig till
8S0DAY2009-06-012018-06-30
SI75A2000-01-012000-12-31