Expeditionen på Navassa Island K1N är nu QRV

— Av Erik SM7DZV —

Google Earth Navassa
Länk till Wikipedia om Navassaön.

Uppdaterat 2015-02-03 klockan 23:14 rörande IARU-beslut om avsiktliga störningar av DX-peditioner. Se avsnitt om SSA och IARU samt Fotnot.

Expeditionen på Navassa Island i Karibien är nu QRV. Den 1 september rapporterade vi första gången genom Adde SM0SHG om expeditionen. Den 20 januari återkom vi här på nyhetswebben med information om expeditionen som då väntades bli QRV inom de närmaste två veckorna. Till artikeln hörde en länk där intresserade kunde hämta all tillgänglig information direkt från expeditionen.

Expeditionen på Navassaön väntar hög intensitet på trafiken och har därför bland annat uppmanat radioamatörer, som redan har konfirmerade förbindelser med ön på något eller några band att  inte ropa upp på dessa band. Skälet är självklart: På det sättet blir det möjligt för fler amatörer som saknar Navassa att få ön konfirmerad.

Att observera om CW-QSOn före 1975
Det finns en omständighet som inte framgått av den informationen. Den som kört Navassaön på telegrafi före 1975 behöver ändå göra det nu, ifall man vill ha med prefixet på sitt DXCC CW. Navassa inte blev godkänt för DXCC CW förrän den 1 januari 1975.

Radioexpeditioner och debatten kring avsiktliga störningar
Så fort en radioexpedition är igång någonstans kommer, säkert som amen i kyrkan, talet om avsiktliga störningar. Expeditionen till Navassaön hade i går inte mer än hunnit påbörja sin trafik förrän vår nyhetswebb uppmanades att informera om hur expeditionen vill att trafiken ska gå till. Den informationen hade vi, som den uppmärksamme läsaren noterat, lagt ut redan den 1 september och senare även 20 januari. Samtidigt vaknar bandpoliserna, bland annat personerna bakom något som nu kallas för DQRM, där D står för det engelska ordet för avsiktlig.

SSA och IARU
Vår nyhetswebb publicerade, också i januari, en artikel om de tidvis mycket kraftiga  störningarna mot en radioexpedition som nyligen körde från Iran. I rapporteringen beskrev vi hur bland annat en svensk radioamatör fick sin signal kapad och använd  för att störa expeditionen. I sammanhanget uppgav vi också om att SSA planerar att ta upp frågan om avsiktliga störningar. Det är tänkt att ske den 8 februari. Vi hade också uppgiften att SSA därefter tänkte sig att föra upp frågan till IARU.

Anders SM6CNN har idag i mejl till redaktionen  påpekat att denna fråga redan behandlats på ett IARU-möte i Bulgarien i fjol. Beslutet blev att utse en “Region 1 Amateur Radio Observation Service (AROS) Coordinator”.  Se fotnot (engelska) för uppdraget till AROS-koordinatorn.
– Mera konkret har K1N-expeditionen agerat. På hemsidan finns en länk till “DQRM”. Där hittar man ett formulär som kan fyllas i om man uppmärksammat medvetna störningar, skriver Anders SM6CNN. Denna möjlighet bör vi utnyttja.

Alla störningar inte avsiktliga
Det bör framhållas här att alla störningar kring en DX- eller testfrekvens inte alltid nödvändigtvis är avsiktliga. Den som inte är van kan till exempel oavsiktligt misslyckas med duplextrafiken och sända på DX-stationenss sändningsfrekvens. Det är då bandpoliserna börjar skrika: “Up!, Up!, Up!”, och invektiven börjar hagla.

Olika motiv bakom avsiktliga störningar
Man bör också vara medveten om att olika personer som ägnar sig åt att störa amatörradiotrafik har olika drivkrafter eller motiv.

– Dels finns det enskilda radioamatörer som stör expeditioner och tester, därför att man antingen tycker illa om radioexpeditioner och/eller tester i allmänhet, eller för att den som stör är sur för att själva inte klara av att komma igenom.
– Dels har vi sådana stationer som ägnar sig åt “politisk-ideologisk” störning av amatörradio. Det förekommer när radioamatörer som tycker illa om något i ett annat land, till exempel dess regim eller annat man förknippar med landet, stör amatörradiotrafik till och från från det landet. Störningarna mot den radioexpedition som nyligen sände från Iran har åtminstone i viss utsträckning bedömts vara av denna art.
– Dels, slutligen, har vi nog också ibland en eller annan radioamatör som, av för oss andra okänd anledning, stör andra radioamatörer – som den störande tycker illa om.

Inga kända svenska stationer stör DX-peditioner
Av vad jag fått fram har vi, så vitt känt är, inga svenska radioamatörer som avsiktligen stör radioexpeditioner till ovanliga DX-länder.

PTS följer situationen i Sverige
Post- och Telestyrelsen, PTS, följer situationen i Sverige. Så vitt känt har ingen svensk radioamatör prickats av PTS för avsiktliga störningar under senare år, även om anklagelser och beskyllningar om avsiktliga störsändningar sannerligen inte saknas radioamatörer emellan. Lars Eklund som är enhetschef vid PTS spektrumtillsyn bekräftar den bilden. Brott mot föreskrifter om radiosändning har dock påtalats av PTS, när det gällt “amatörradiotrafik” på 27 MHz.

Bevis som håller i rätten
– När det gäller ingripanden från vår sida krävs bevis som håller vid en rättslig prövning, säger Lars Eklund. Vi kan inte basera våra åtgärder på beskyllningar eller rykten.

På internationell nivå agerar SSA i frågan. På SSA:s hemsida på nätet har vi sedan länge IARU:s policydokumet Ethics And Operating Procedure For The Radio Amateur (Edition 3). Dokumentet är översatt till svenska av Anders SM6CNN.

Sunt förnuft och hederskodex
Så länge inte samtliga nationella amatörradioorganisationer och dito tillsynsmyndigheter stävjar störsändarna lär det inte vara mycket vi som enskilda radioamatörer kan göra på hemmaplan, mer än att själva uppträda så korrekt vi kan genom att använda sunt förnuft och följa vår hederskodex. I det sammanhanget måste man hålla i minnet att det ändå kan bli olyckliga fel.

Störsändning beror inte på brist på kunskap
Som jag försökt visa här ovan är avsiktliga störsändningar i grunden inte en fråga om brist på kunskap eller information. Mot politisk fundamentalism eller mental insufficiens kämpar gudarna förgäves.

Skicka inte signalrapport till den som stör
Redaktionen bedömer att SSA:s webbnyheter här inte kan bidra till en lösning, mer än vi redan gjort. Vi lovar återkomma den dag det finns något konkret att skriva om i frågan. Tills dess föreslår vi tillämpning av den militära grundregeln för den som blir utsatt för fiendens telekrigare: Kommentera absolut inte störningen eller dess omfattning. Fortsätt sända prescis som planerat. Att börja klaga över de störningar man utsätts för är samma sak som skicka en signalrapport till fienden. Det triggar, för då om inte förr vet den som stör att det är lönt att fortsätta. Att försöka tala störsändaren till rätta, eller börja på skrika och svära ger enbart omvärlden ett mått på den stördes egna utförsgåvor.

73 och trevlig DX-jakt önskar
Erik SM7DZV,
webbredaktör

FOTNOT:
IARU Region 1:s uppdrag till AROS-koordinatorn:
a. Coordinate the establishment of independent AROS operations in around six member societies
b. Commence the monitoring of DXpeditions for malicious QRM
c. Coordinate operation with the aim of identifying any patterns and possible sources of jamming, and
d. Report back by the next Interim Meeting

Författare: SM7DZV