Distrikt 5

SK5SM = smådatorer

Publicerat 24 mars, 2020

I början a mars hade man hos SK5SM = Motala Sändaramatörer en föreläsning om små datorer som Raspberry PI och Hallonpaj.

Hallonpaj och andra smådatorer

Jonny SM5COI har inte bara amatörradio som intresse utan även stor experimentlusta med Rasperry Pi och Arduino kortdatorer. Vid ett välbesökt Öppet Hus fick vi en genomgång av olika modeller och vad de kan användas till.


Jonny visar olika versioner av RasperryPi. I det här faller visas en SDR-mottagare.

Raspberry Pi är en enkortsdator som har utvecklas av det brittiska företaget Raspberry Pi Foundation. Kortet har ungefär samma storlek som ett kreditkort liknande den som används av många smarttelefoner. Datorn finns i flera versioner:

Raspberry Pi Modell A, Modell A+, Modell B, Modell B+
Raspberry Pi 2 Modell B
Raspberry Pi 3 Modell B
Raspberry Pi 3 Modell B+
Raspberry Pi 4 Modell B
Raspberry Pi Zero

En av de stora skillnaderna mellan A-modellerna och B-modellerna är att de senare har en Ethernet-anslutningsport för nätverk, medan A-modellerna behöver en USB-adapter för förbindelse med till exempel internet.

Arduino är ett mikrokontrollerkort som är öppen hårdvara för att göra elektronikanvändning mer tillgänglig.


Stort intresse för möjligheterna med Rasperry PI. 

Det var extra fascinerande att se den mängd av tillbehör som finns till båda fabrikaten. Inte bara radiorelaterat utan i stort all form av styrning och reglering.


DB6KT Thomas Kvenkel gästade oss. Han har en sommarstuga i Grytgöl och är också väldigt aktiv med olika Rasperry Pi -setuper i form av grupp-repeatrar i området där han bor i Hainichen (väster om Dresden i Sydtyskland). Här demonstrerade Thomas DMR med en DMR-hub.

Källa: SK5SM hemsida

 

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanSK5AA = inställd månadsmötet

Publicerat 19 mars, 2020

Coronaviruset och klubbens verksamhet

UPPDATERAD INFO!!

På grund av riskerna med coronaviruset valde vi att ställa in månadsmötet i mars. Medelåldern i föreningen är hög och vi har flera äldre medlemmar så vi valde att ställa in av hänsyn till våra medlemmar. Vi ställer tillsvidare in all fysisk aktivitet som månadsmöten, öppet hus m.m.  Vi kan ju alltid träffas på 3712 på 80 meter!Tillsvidare annonseras inte några månadsmöten och öppet hus via kalendern, men vi kommer att meddela via vårt nyhetsbrev om kommande möten öppet hus m.m. blir av eller inte. För er som brukar delta i Hamluncherna kommer Anders -EFX  att maila när de återupptas igen, just nu är det paus på luncherna.

// Styrelsen

källa: SM5KRI + SK5AA

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanAMSAT-SM nyheter

Publicerat 19 mars, 2020

AMSAT-SM har en stolt historia som en aktiv förening i amatörradio-Sverige. Tiden innan internet blev varje persons tillgång hade vi egen försäljning av böcker och hårdvara, en telefon-BBS och medlemstidning som kom ut minst fyra ggr/år. Medlemstoppen var i samband med Oscar-40 med ca. 500 betalande medlemmar. Vi hade även ett seriöst projekt att försöka bygga en egen satellit.

I samband med att internet växte och det blev möjligt att skaffa information och köpa utrustning från hela världen på ett enkelt sätt minskade även intresset för AMSAT-SM som förening. Medlemstidningen Journal fick läggas ner pga. det kom in för få artiklar. På det sista fysiska årsmötet kom noll (0) medlemmar och vi gick då över till att ha möten via telefonkonferens.

De senaste åren har det varit mycket svårt att få medlemmar att deltaga på årsmöten och med detta ge styrelsen ansvarsfrihet, vi har varit på gränsen flera gånger att behöva ställa in. Stadgarna har ändrats flera gånger för att kunna driva föreningen vidare med allt färre personer i styrelsen.

Samtidigt är intresset för amatörradio-satelliter internationellt stort! AMSAT-SM växer kraftigt på Twitter där vi snart har över 1000 följare. Vi utbyter information med alla de “stora” namnen inom hobbyn och har kontakt med de tre stora i AMSAT-världen (USA, England och Tyskland).

AMSAT-SM som traditionell förening är nu nerlagd och ett avslutat kapitel och kommer i framtiden drivas som en sammanslutning (grupp). Vi har skapat riktlinjer istället för stadgar och har en styrgrupp istället för styrelse. Något årsmöte behövs därför inte och eftersom vi inte är en förening krävs inte heller en revision. Vi väljer dock att behålla en revisorsfunktion för att ha en extern kontroll på den summa pengar vi förfogar över.

På detta sätt kan AMSAT-SM drivas på ett nytt och mer lättrörligt (agilt) sätt där vi kan förändras och förbättras kontinuerligt. Vi kommer få möjlighet att arbeta med frågor och information runt satelliter istället för att fundera på om vi lyckas få igenom ännu ett årsmöte.

Den 10 mars 2020 hände följande:

– Föreningen AMSAT-SM lades ner
– Sammanslutningen AMSAT-SM bildades där AMSAT-SM styrelsemedlemmar bildade en styrgrupp
– Allt kapital överfördes från föreningen AMSAT-SM till den nya sammanslutningen AMSAT-SM
– Alla övriga AMSAT-SM-relaterade aktiviteter och konton (HF-nätet, amatörradiosignalen SK0TX, webbsidan, Twitter, Google, utställningsmaterial och övrigt) överfördes till sammanslutningen AMSAT-SM
– Medlemsskap i AMSAT-SM är, precis som tidigare, kostnadsfritt

Mer information finns på www.amsat.se

 

 

källa: SM0TGU / Lars Thunberg

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanSK5AA – eQRZ mars 2020

Publicerat 3 mars, 2020

I veckan publicerades en ny eQRZ på SK5AA‘s hemsida med bl.a.

 • Ny ordförande VRK.

 • Kommande tester

 • DX tips

 • köra CW utan man kan morse ?

 • massa med läsvärd klubb information

Klicka på länken här nere för hela eQRZ.

http://www.sk5aa.se/wp-content/uploads/2020/03/eQRZ-mars-20.pdf

Källa: SM5KRI – Krister

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanSK5SM = Kallelse till Årsmöte 16/3

Publicerat 3 mars, 2020

Kallelse till Årsmöte

Välkommen till Motala Sändaramatörer – SK5SM årsmöte

Datum: måndag den 16 mars 2020

Tid: kl. 18.00

Plats:Sveriges Rundradiomuseum i Motala.

Kallelse sänds ut via e-post samt publicerats på föreningens hemsida www.sk5sm.se
Dagordning för årsmötet enligt stadgarna

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Justeringsmännen skall tillika tjänstgöra som rösträknare under mötet
5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
6. Frågan om dagordningens godkännande
7. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10. Val av styrelse:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av valberedningskommitté
11. Fastställande av medlemsavgifter för närmast kommande verksamhetsår
12. Mötet avslutas
13. Övriga frågor

Ärende under punkten 13 övriga frågor

 •  Klubbaktiviteter under 2020
 •  Övriga ärenden

Större radioaktiviter

 • HAM-Fest radiomarknad i Eskilstuna = 4 april
 • SSA årsmöte i Östersund = 24-26 april
 • Loppis på ”Änga” i Väderstad  = 23 maj
 • Distriktsmöte SM5 tema samband = 19 september

 

 

Välkomna
Styrelsen

Källa: SM5BVV / Morgan

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanShare