Distrikt 0

Klubbledarträff för Distrikt 0, 21 februari

Publicerat 17 februari, 2019

Vi hoppas att alla klubbar i distriktet skickar någon representant till vår klubbledarträff nu på torsdag den 21/2 kl 18:30. Vi håller till denna gång i FROs lokal i Grimsta, Silversmedsplan 36. Inlotsning på 145 600 hälsar Preben. Föranmälan till oss för en liten matbit. Vi kommer att planera årets gemensamma aktiviteter i distriktet, därför uppskattar vi om all klubbar kunde representeras.

VARMT VÄLKOMNA

73 de SM0ZEU/ann och SM0WAV/ Sven-Erik

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Radio Nostalgi med Spektrumvisning

Publicerat 17 februari, 2019

Hej På Er,

Här kommer några bilder på Radio Klenoder från 50-60 talet, som  SM0HBV, SM0MRQ och SM0OTX “skruvade” med på sin “mys-torsdag”.

Radion med en Panadapter (spektrumvisning) är en RACAL RA17 som kan klara ett max frekvensomfång på 1 MHz. Denna apparat är från England,tidigt 60-tal och användes både militärt och inom sjöfarten, en riktig “bojsten”. Observera att även för 60 år sedan fanns spektrumvisning, så vad nytt med Flexradio och IC 7610!!?? 🙂

Den svarta radion ovan är en Collins 51J-4 från sent 50-tal och var en allmänt känd trafikmottagare. 3 st mekaniska filter 1,2, 3,0 och 6 KHz, funkar även bra på SSB via BFO:n.

Bilden med gubbarna innehåller en fin sändare från Collins KWS-1 från 1958, denna TX låter mkt. bra på SSB då mekaniska filtret är på 3KHz. Sändaren lämnar 600W key down med 2 st 4CX250B som slutrör. Dock kräver nätagget 2 st kraftiga amatörer att flytta på väger 55kg!

Radio NOSTALGI är Skoj!

 

 

Dagens Spektrum!

73 de SM0ZEU/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Contest och DX-Workshop

Publicerat 7 februari, 2019

Helgen 27-28 april arrangerar Täby Sändaramatörer en Contest och DX-Workshop.
Vi tänker oss att vi håller på mellan 9 – 16 båda dagarna. Har du viss vana av att jaga DX, vara DX eller köra Contest och vill utveckla det mer så är det här tillfället för dig.

Flera av de mest kända svenska DX-expedtionsdeltagarna och av de mest meriterade svenska tävlingsdeltagarna kommer att delge sina erfarenheter. Mer om programmet kommer senare, bland annat på TSA:s hemsida www.sk0mt.net.

Workshopen riktar sig till dig som har lite erfarenhet av att köra tester, jaga DX eller har kört radio från lite ovanligare platser. Låter det intressant. Anmäl dig snarast till sm0mpv@ssa.se. Antalet platser är begränsat så det är först till kvarn som gäller.

Välkomna hälsar

Claes SM0MPV och Tore SM0DZB

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorKlubbledarträff i distrikt 0, 21 februari kl 18:30

Publicerat 29 januari, 2019

Nu är det dax ! Årets första klubbledarträff går av stapeln den 21/2 kl 18:30 hos FRO i Grimsta, Silversmedsplan 36, inlotsning på 145 600 🙂 Jag hoppas verkligen att alla klubbar i distriktet försöker närvara åtminstone med en representant. Detta möte skall vi fokusera på agendan för år 2019 i distrikt 0. Vi skall planera för många trevliga aktiviteter, som alla klubbar kan delta i efter tycke och smak. Vi har några arbetsgrupper som funderar på aktiviteter vi kan jobba för, gammalt och nytt.
Vårt mål är att vi skall lära känna varandra i distriktet ännu mer, kunna gå på klubbaktiviteter hos varandra och göra lite större varierande jippon tillsammans! Vår plan är att också ha en aktiv kalenderansvarig som ser till att distriktets aktiviteter blir synliga i SSAs kalendarium för distriktets medlemmar. Då hänger det också på Er klubbar att Ni rapporterar in till oss så klart.

Anmälan till träffen görs till en av oss, snarast 🙂 Inbjudan har gått ut till alla hoppas vi.

73 de Ann/SM0ZEU och Sven-Erik/SM0WAV

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Verksamhetsberättelse 2018 – Distrikt 0

Publicerat 15 januari, 2019

Verksamheten i distriktet har varit omfattande under föregående år, 2018. Bland annat har ett flertal nya radioamatörer examinerats som ett resultat av kursverksamheter hos olika klubbar i distriktet.
Exempel på viktigare verksamhet under året:

Distriktsmötet arrangerades i år på KTH studentkår. Vid mötet den 25:e mars valdes Ann SM0ZEU enhälligt till distriktsledare för en period av två år. Ann har valt Sven-Erik SMØWAV till vice distriktsledare. Valberedningen fick också förnyat förtroende för de kommande två åren, Robban SMØTAE, Magnus SAØMAD och Carl-Mikael SAØAZS

Fyra klubbledarmöten har arrangerats på följande platser: SK0MT i Täby, SK0UX på Kvarnberget, hos Ann SM0ZEU och Gunnar SM0OTX på Resarö samt på SK0QO. Mötena har samlat mellan 11 och 18 personer.

Field days/aktiviteter
1
Beredskapsdagen arrangerades på Vaxholms Kastell före midsommar, med SK0MT som ansvariga. Ett flertal besökare var intresserade av våra amatörradioaktiviteter. Vi, dvs amatörradion syntes!
2. Amatörradio på S:t Eriks isbrytare, ansvariga SK0ZA och SK0QO
3. Ann SM0ZEU hade tagit initiativ Ladies night, mötet arrangerades hos SK0MT. Mötet av mycket uppskattat.
4. Besök i Ytterby Gruva, i samband med klubbledarträff.
5. SK0QO: arrangerade en fieldday i samverkan med grannföreningen SK0MG den 22:a september. Samma helg arrangerades SE0MILA.
6. SK0QO Södertörns Radioamatörer arrangerade i oktober traditionell loppis. 290 personer kom till den nya lokalen som var mycket trevlig och ändamålsenlig.

SDR-RX. Arbetet med att färdigställa utrustningen hos SK0UX på Kvarnberget blev klar i december månad. Instruktioner för hur man kan nå mottagaren har lagts ut på SSA D0-sida på Internet.

Utbildning. Amatörradiokurser har arrangerats av SK0MT Täby Sändaramatörer och SK0MG Stockholms Läns Radioamatörer, med totalt ett 30-tal deltagare. Kurserna har resulterat i ett flertal nya radioamatörer. Antalet nya SA-signaler är oklart.

Provtillfällen har genomförts hos följande klubbar – SK0MG och SK0MT.

CW-kurserna under ledning av DZB, TAE och FDO avslutades i april. Totalt har 27 personer deltagit, 10 hos SK0QO och 17 hos SK0MT.

Arbete med att ta fram nytt utbildningsmaterial har initierats av en grupp under ledning av Jonas SM5PHU och med ett flertal deltagare från distrikt 0.

DL0-sidan uppdateras kontinuerligt.

Digital repeater. SK0MT har arbetat med att sätta upp en digital repeater i Täby. Avsikten är att den skall kunna hantera D-Star och C4FM samt vanlig analog trafik. Fintrimning av utrustningen återstår. En D-Star repeater har under åtet kommit i ”luften” söder om stan med signalen SK0QO.

Besöksstation Tekniska Museet. Drygt 50 operatörer bemannar besöksstationen. Stationen är bemannad onsdag, lördag och söndag. Remotestation finns på Gålö.

En 55tums TV-skärm har införskaffats till operatörsplatsen. Tanken är Tv:n även skall kunna användas vi externa evenemang. Tv:n har varit ett bra hjälpmedel för att dra in besökare till amatörradiostationen.

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorDL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
Share