Distrikt 0

Glöm inte Beredskapsdagen 12/5 mellan 11-16

Publicerat 10 maj, 2019

Glöm inte beredskapsdagen på Vaxholms Kastell 12/5 mellan 11-16

SA0MEI, Ulf Ulf
Share

Av: SA0MEI, UlfBeredskapsdagen – Vaxholms Kastel 12:e maj

Publicerat 29 april, 2019

Täby Sändaramatörer kommer återigen att vara representerade på den mycket uppskattade Beredskapsdagen på Vaxholms Kastell, söndagen den 12:e maj, 11:00 till 16:00. Som vanligt räknar vi med fint väder och trevliga människor. TSA kommer att sätta upp flera riggar med tillhörande antenner, samt presentera följande föredrag:

* Amatörradio en Teknikhobby i tiden! Gunnar Törnqvist SM0OTX
* AMPRNet – en beredskapsdel av Internet när andra alternativ sviktar, Björn Pehrson SA0BXI

Kom och lyssna på föredrag och ta del av uppvisningar som ger dig grundläggande kunskaper och praktiska råd för att klara dig i olika krissituationer. Besök “Minimässan” där ett 20-tal aktörer medverkar. Passa på att gå ombord på Kustbevakningens, Sjövärnskåren och Sjöpolisens spännande fartyg, träffa även linfärjans personal och besök gärna årets nyhet i vårt kruttorn – en spännande “mutantattack”, gå på lärorik tipspromenad m.m.

Senaste nytt och program för dagen hittar du här.

På Vaxholms Fästnings Museum hemsida hittar du information om museet 

Båtar för besökare till evenemanget avgår varje kvart mellan kl. 11:00 och 16:00. Kostnad t.o.r. Vaxholm -Kastellet 50 kr. Barn & pensionärer 25 kr. Det går också bra att åka ut med Waxholmsbolaget Stockholm/Strömkajen kl. 09:00, anländer efter båtbyte i Vaxholm, Kastellet ca. kl. 10:25. Caféservering finns på Kastellet.

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorSSA:s besöksstation på Tekniska Museet SK0TM har fått diplom.

Publicerat 18 april, 2019

SK0TM operatören Jan-Olof SM0IFP har 14 april lyckats ladda ner bilder från
Internationella rymdstationen ISS, för detta har dom fått nedanstående diplom.
Vi gratulerar SK0TM och dess operatör Jan-Olof SM0IFP. Diplomet finns att beskåda på
Tekniska Museet.

Ulf SA0MEI

 

SA0MEI, Ulf Ulf
Share

Av: SA0MEI, UlfSSA-DØ Web-SDR mottagare på Kvarnberget

Publicerat 9 april, 2019

Under Alfrida-stormen i vintras drabbades SSA-distrikt Ø Web-SDR mottagare av driftstörningar och avbrott. Det visade sig vid inspektion att ett flertal träd ramlat ner och skadat kabeln för strömförsörjningen till mottagaren. Kabeln till mottagaren går 800 meter genom mycket oländig terräng i skogen. I veckan samlades ett “röjningsteam” för att röja upp längs kabeln fram till mottagarstationen. Kabeln skarvades och hängdes upp på plats igen. Det var ett styvt jobb för de tre personer som var engagerade i arbetet, phu!

På “göra-listan” står nu att montera ny transformator till strömförsörjningen samt att uppdatera logiken i mottagaren. Mer information kommer när det är klart “stay tuned”.

Mottagaren driftas av SKØUX klubbstation på Kvarnberget i Täby norr om Stockholm. Platsen är vald så att mottagningsförhållandena skall vara bra samt att påverkan från aktiviteter på SKØUX inte skall störa mottagningen.

Dag SMØKDG hänger upp kabeln igen


Sven-Erik SMØWAV och Gunnar SMØOTX med den trasiga kabeln

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorRapport från distriktsledarmötet

Publicerat 25 februari, 2019

FRO i Grimsta var värd för mötet, som samlade 15 personer från Stockholmsklubbarna. Ann SM0ZEU skötte förhandlingarna med van hand.

Nedan följer en kortfattad rapport från information, diskussioner och beslut.

1      Kommande större event, idéer 2019

Vid föregående möte beslutade vi att gå vidare med planeringen av nedanstående aktiviteter.

1.1    Fest med föredrag i vår, SK0ZA

SK0ZA har meddelat att dom inte mäktar med att ansvara för detta, man fokuserar i ställt på aktiveringen av isbrytaren St Erik, se nedan.

1.2    Bygga radio/antenn, Tilman SM0JZT och Oliver SA5ODJ

Tilman SM0JZT berättade engagerat om planerna på ett sådant möte, som egentligen är ett möte för hela SSA. Det handlar om att träffas över generationsgränserna på ett ställe och umgås samt bygga radioapparater och/eller antenner. Arrangemanget beräknas ske under tre dagar, förslagsvis under höstlovet vecka 44.

En möjlig mötesplats skulle kunna vara i Motala på radiomuseet. Antal deltagare är begränsat till 15-20 personer.

Detta initiativ är en samverkan mellan SSA Tekniksektionen, Distrikt 0 och Ungdomssektionen.

Annonsering kommer att ske i QTC under våren, samt via mail, genom Sven-Eriks SM0WAV försorg.

Beslutades fortsätta planeringen.

1.3    Radioaktivering av isbrytaren S:t Erik, SK0ZA och SK0QO

På isbrytaren St Erik aktiverar SK0ZA radioaktiviteter den 1-2 juni samt 3:e helgen i augusti. Samtliga klubbar/radioamatörer inbjuds att delta i dessa aktiviteter. Intresserade kan ta kontakt med Stefan SA0BKW sa0bkw@gmail.com.

1.4    Vaxholms Kastell i maj,  SK0MT

Beredskapsdagen arrangeras i år söndagen den 12:e maj. Planeringsmöte med samtliga deltagare sker torsdagen den 7:e mars 1400 på Kastellet.

Beslutades att Tilman SM0JZT och Per SA0CDX skall delta på mötet för att bevaka våra intressen.

”Projektledare” för deltagandet är Gunnar SM0OTX G.tornqvist@telia.com.

1.5    Satellitkörning alternativt nördcafét på Tekniska Museet, ansvariga Jan-Olof SM0IFP och Bengt SM0UGV

Jan-Olof SM0IFP och Bengt SM0UGV berättade om aktiviteterna på Tekniska Museet, allt från radiorör till satellitkörning.

Beslutades att SK0TM skall arrangera radiomys/nätverksmöte på Tekniska Museet några onsdagar under våren. Datum för aktiviteterna kommer senare.

1.6    Andra aktivitetsförslag:

Skeppsfest på isbrytaren St Erik alternativt på Resarö Hembygdsgård.

Beslutades att Ann SM0ZEU och Yvonne SA0YLY skall arbeta vidare med dessa förslag. Preben SM0WHJ kontaktar ansvariga på isbrytaren för att utreda möjligheten.

2      Kommande utbildningar och provförrättningar

 • SK0MT TSA kör just nu amatörradiokurs, http://www.sk0mt.net/amatorradiokurs-2019.
 • SK0QOs kurs startar 9:e mars.
 • Skrivningar planeras i maj och/eller juni.
 • Contestkurs med DX i april eller juni, planeras av Tore SM0DZB och Claes SM0MPV. http://www.sk0mt.net/contest-och-dx-workshop.
 • Klätterkurs planeras. Jan-Erik SM0IFP sköter kontakten med kursarrangören.
  Tore SM0DZB förmedlade ett annat alternativ Fallskyddsutbildning arrangerad av Ahlsell den 13:e mars i Stockholm, https://www.ahlsell.se/tjanster/utbildningar/
 • CW-kurs hos FRO Grimsta på måndagar. Öppet hus hela dagen, ingen anmälan behövs, kom och träna upp dina gamla kunskaper eller starta från början.

Övrigt

 • Web-SDR mottagare hos SK0UX är tyvärr QRT.
 • SK0TM Tekniska Museet  söker fler operatörer, kontakta Bengt sm0ugv@ssa.se eller Janne j4477601@yahoo.com om du är intresserad. På onsdagar har museet gratis inträde, på kvällarna, amatörradiostationen är då bemannad. Den är även bemannad på helgerna.

3      Nästa möte

Nästa klubbledarträff arrangeras tisdag 7:e maj, förmodligen hos SK0UX på Kvarnberget.

Ann SM0ZEU tackade SL0ZS för att vi fik vara i deras lokaler.

Vid pennan

Sven-Erik, SM0WAV

Vice DL0

 

 

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorDL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
Share