Distrikt 0

Idag firas Vaxholms Kustradio – Radio Nord sänder

Publicerat 10 augusti, 2014

Vaxholms fästning, platsen för Täby Sändareamatörers fieldday den 23 augusti.

Vaxholms fästning är platsen för Täby Sändareamatörers fieldday den 23 augusti. Första turbåten till Vaxholms Kastell går 09.00 från kajplats 9. Söderhamnen.

Uppdaterat 2014-08-23
Idag, 23 augusti, manifesteras Vaxholms Kustradios, SAF, hundraårsjubileum på Vaxholms Kastell. Arrangerar gör Täby Sändaramatörer, TSA, tillsammans med Vaxholms Fästnings Museum, Statens Fastighetsverk SFV och ett stort antal amatörradioföreningar i Stockholmsområdet. Under dagen aktiveras eventsignalen SE100SAF. Syftet med dagen är att marknadsföra amatörradio på olika sätt. Det gör man genom sändningar på telegrafi, i tidtypisk anda, från Kastellet.

Här är frekvenserna
Radio Nord är i luften på mellanvåg 1512 kHz. Lyssna också på 5770
(från cirka klockan 10), 6065 och 3950 kHz.

Idag genomförs hundraårsfirandet av Vaxholms Kustradio, SAF. Försvarsminister Karin Enström kommer att hålla invigningstalet kl 10.00 den 23/8  tillsammans med några andra prominenta gäster (GD/SFV/Björn Persson, Vaxholm Kommunen etc.). SFV (Statens Fastighetsverk) har satt upp en minnestavla på Kastellet på platsen för gamla radiostationen för att hedra 100-årsminnet.

Radio Nord uppmärksammas och sänder
”Radio Nord Revival” http://radionordrevival.blogspot.se/ har tillfälligt
återuppstått med medverkan av deltagare och journalister som var med ute på båten Bonjour. Sändningen kommer att ske på mellanvåg 1512 kHz och kortvåg. Se ovan.  Radio Nord har ett eget tält med mixerbord och intervjumöjligheter.

Antenner över Vaxholms kustradio SAF Vy från färjan.

Antenner över Vaxholms kustradio SAF Vy från färjan.

SM7DZV Erik
Share

Av: SM7DZVRadioaktivitet på Vaxholms Kastell

Publicerat 13 februari, 2014

TSA – Täby Sändaramatörer – SK0MT kommer att tillsamman med andra klubbar i SM0 ordna en stor radioaktivitet på Vaxholms Kastell 23 augusti 2014.
Vi söker stöd av andra klubbar och vill vara närvarande i alla nr av QTC fram till dess.

VaxholmRa, vy mot Kastellet från Rindö-5

73 Dag SM0KDG
Kassör TSA

SSA:s kansli
Share

Av: SSA:s kansliAmatörradiokurs Södertörns Radioamatörer SKØQO våren 2014

Publicerat 19 januari, 2014

SK0QO Kurs våren 2014

SK0QO Kurs våren 2014

Veckoslutskurs för amatörradiocertifikat. Bli sändaramatör.
– För Dig som vill bli amatör. Totalt åtta dagar fördelade på fyra helger.Samtliga dagar tid mellan 08.30 -17.00
Del 1: Lördag – Söndag 15-16 februari
Del 2: Lördag – Söndag 8-9 mars
Del 3: Lördag – Söndag 15-16 mars
Del 4: Lördag – Söndag 29-30 mars
Innehåll
Något utökat innehåll än tidigare, med inriktning på mera praktiska övningar med elektronik, antennbyggen samt trafikteknik/övningar.
Lärare
Lärare är Christer/SAØBFC, Nisse/SMØFNV samt Lars/SAØBJL.
Kurslokal
Kurslokal: Kvarnbäcksskolan Jordbro, Haninge kommun, alt Klubbstugan på Gålö. Transport till Gålö kan ordnas.
Frågor
Frågor till kurs@sk0qo.se, eller Lasse SMØFDO, 08-500 102 60. Anmälan via hemsidan

SM7DZV Erik
Share

Av: SM7DZVDL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
Share