Distrikt 0

Kom till: Distriktsmöte SSA distrikt-Ø söndagen den 22:a mars

Publicerat 8 februari, 2020

Tekniska Högskolas Kårhus Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19.

13:00 Start
Program
• Val av ordförande och sekreterare för mötet.
• Presentation av valberedningens förslag, Robert SM0TAE (sammankallande).
• Val av distriktsledare på 2 år.
• Val av distriktsvalberedning, distrikt-0 på 2 år.
• Info från SSA och distrikt-0.
• Föredrag: Fasbrus – en förutsättning för bra storsignalegenskaper. Magnus SA0MAD.

Fikapaus, vi bjuder

• Expedition till Bouvet Island 3YØZ. Håkan SM0AQD.
• Fast radiotrafik. En epok i svensk radiohistoria 1916-1991. Karl-Arne SM0AOM.
• Med motorcykel till Tjernobyl. Christian SM0CRT.

Distriktsvalberedningens förslag
Distriktsledare: Ann Lundell/SM0ZEU. Omval på 2 år.
Valberedningen i distrikt-0 har samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida distrikt-0 samt SSA-bulletinens regionaldel, efterlyst förslag på kandidater. Valberedningen har följt distriktsledarens arbete och även varit representerat under möten. Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av:
Carl-Mikael Brännström SA0AZS
Magnus Danielsson SA0MAD
Robert Malmqvist SM0TAE

För distriktsvalberedningen, distrikt-0.
Robert Malmqvist/SM0TAE (Sammankallande).

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorDistriktsvalberedningens förslag inför valet 2020

Publicerat 20 januari, 2020

Distriktsledare: Ann Lundell/SM0ZEU. Omval på 2 år.

Valberedningen i distrikt-0 har samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida distrikt-0 samt SSA-bulletinens regionaldel, efterlyst förslag på kandidater. Valberedningen har följt distriktsledarens arbete och även varit representerat under möten.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av:
Carl-Mikael Brännström   SA0AZS
Magnus Danielsson           SA0MAD
Robert Malmqvist             SM0TAE

För distriktsvalberedningen, distrikt-0

Robert Malmqvist/SM0TAE

(Sammankallande)

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorRing ut det gamla radioåret och ring in det nya radioåret!!

Publicerat 28 december, 2019

Vi hoppas att ni haft en bra jul och nyårshelg med många trevliga QSOn och god julmat.
Nu är det nytt år med nya utmaningar och spännande radioaktiviter. Nedan finner du ett axplock av aktiviteter under våren.

 • Vi börjar redan söndagen den 12 januari med en certifieringsskrivning hos SKØMG start kl 14:00. Anmälan att delta kan göras till ann.lundell@telia.com eller ulf@meiton.com
 • Täby sändaramatörer, SKØMT, startar en ny certifieringskurs på måndagar i Byängskolan i Täby, januari 2020. Kontakta Claes SMØMPV för anmälan, claes.carneheim@gmail.com
 • Tisdagen den 21 januari skall alla klubbledare reservera, för då är det dags för årets första KLUBBLEDARTRÄFF kl 18:30 hos SKØTM, Täby sändaramatörer i Byängskolan i Täby. Vi kommer att börja planera bland annat distriktsmötet i mars.
 • Söndagen den 22 mars planerar vi vårt DISTRIKTSMÖTE i DLØ. Mer information om plats och tid kommer och vi ser fram mot ett intressant program. Sedvanligt val av distriktsledare för DLØ kommer också att ske. Se separat annons i QTC.

Vi tycker också att det skulle vara roligt om många deltagare från distrikt 0 reser till SSAs ÅRSMÖTE i Östersund i april. Damprogram kommer att finnas så hoppas att många XYL/YL följer med.

PS Glöm ej att läsa reportaget i kommande QTC om vår ärtsoppemiddag i distrikt Ø i oktober, då Håkan Lans och Karin Enström höll två mycket intressanta föredrag.

WebSDR systemet på Kvarnberget är nu i gång efter ett uppehåll i höst. Mottagaren nås på SDR.SK0UX.SE:8073 och kan ha fyra samtidiga användare. Projektet har finansierats av SSA Distrikt Ø och är stationerad hos SKØUX på Kvarnberget, http://skØux.se/. Drift och underhåll skötas av SKØUX med hjälp av SMØMT.

GOTT NYTT RADIOÅR
Ann/SMØZEU och Sven-Erik/SMØWAV

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorInformation från Distriktsvalberedningen i distrikt-0

Publicerat 19 november, 2019

Valberedningen i distrikt-0 önskar ditt förslag på kandidat inför 2020-års distriktsmöte med val av distriktsledare på 2 år.

Kontakta gärna någon av oss i valberedningen via mail enligt nedan. För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss per telefon. Vi önskar ditt förslag senast 15 januari.

Tid och plats för kommande distriktsmöte meddelas av distriktsledare Ann Lundell/SM0ZEU

Carl-Mikael Brännström   SA0AZS   Mail:   sa0azs@horisont.net  Tel: 070-5949429
Magnus Danielsson            SA0MAD Mail:   sa0mad@ssa.se           Tel: 070-2411237
Robert Malmqvist               SM0TAE  Mail:  sm0tae@ssa.se             Tel:  070-5553849


För Distriktsvalberedningen, distrikt-0
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorAmatörradiokurs startar i Täby

Publicerat 12 november, 2019

Täby Sändaramatörer, TSA, arrangerar kurs för att ta amatörradiocertifikat.

Kursen startar måndagen den 13:e januari 2020 i TSA klubblokal i Byängsskolan, nära Täby Centrum. Det blir 12 lektioner med uppehåll för sport och påsklov. Lektionerna pågår mellan 19:00 och 21:00 inklusive fikapaus. En lektion kommer att ägnas åt praktisk övning med radioapparater. Under rasterna kommer vi ibland att ordna intressanta demonstrationer. Kursen avslutas med prov i början av juni.

Det krävs inga stora krav på förkunskaper, men matematik och fysik motsvarande årskurs 9 förväntas. Vi lär ut det som behövs på ett pedagogiskt och spännande sätt.

Kursavgiften är 850 kr. I den ingår, förutom lektionerna, kursmaterial, avgiften för ett provtillfälle, medlemskap i TSA ett år och fika.

Reducerad avgift för ungdomar och om du redan har kursmaterialet.

Frågor tas om hand av Claes Carneheim/SM0MPV

Telefon: 070-6200812, e-post: sm0mpv@sk0mt.net (0 = nolla)

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorDL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
Share