Vill du ha fler eller andra nyheter på ssa.se?

Vill du ha fler eller andra nyheter på ssa.se? Väldigt enkelt. Gör så här:

Skriv en notis på 5 – 15 rader. Ta en bild som går att publicera (stå inte tio meter från den du fotograferar). Skriv en bildtext. Mejla in  alltihop till redaktionen. Svårare är det inte. Hittills i år har redaktionen publicerat 99,5 procent av det som kommit in.
Välkommen med ditt bidrag”

Tillåt mej också  här och nu publicera den gamla anekdoten om

Alla, Någon, Vem som Helst och Ingen:
Detta är historien om fyra människor som hette
Alla, Någon, Vem som Helst och Ingen.

Det fanns nämligen en viktig uppgift som måste
utföras och Alla var säker på att Någon skulle göra det.
Vem som Helst skulle ju kunna ha gjort det,
men Ingen gjorde det.

Någon blev arg, eftersom det var Allas jobb.

Alla trodde att Vem som Helst skulle kunna göra det,
men Ingen insåg att Alla inte skulle göra det.

Det hela slutade med att Alla anklagade Någon
när Ingen gjorde vad Vem som Helst skulle kunna ha gjort.

Redaktionen uppskattar alla konstruktiva insatser, från Vem som Helst.

Om Korrekturfel
Om nu Någon skulle hitta ett korrekturfel på SSA:s webbnyheter (till exempel ett dubbelslag eller två omkastade bokstäver, eller ett par bokstäver som fattas) så stannar ju inte världen för det. Ju mera text man processar desto större blir risken för att korrekturfel slinker igenom. Sådant händer i de bästa förlagshus. Lägg märke till att det är ytterst sällan som ett korrekturfel gör texten obegriplig.
Ett korrekturfel innebär inte, som en och annan läsare regelbundet hävdar på nätet, att redaktören är ignorant eller idiot. Vi har till och med stött på enstaka läsare som tycks tro att automatiska stavningsprogram skulle eliminera förekomsten av korrekturfel.

Redaktören gör som alla andra hårt arbetande mediearbetare: Så fort redaktionen får nys om ett korrekturfel så korrigerar vi omgående. Det ingår i jobbet.

Alltså: Om du hittar ett korrekturfel på ssa.se, meddela oss direkt så korrigerar vi. Använd helst normalt språkbruk och förpacka inte uppgiften, som några tyvärr gjort under det senaste året, tillsammans med förolämpande kommentarer. Sådana säger mera om korrekturläsaren än om den ideellt arbetande redaktören.

//Erik SM7DZV
webbredaktör

Författare: SM7DZV