Aktuella aktiviteter
AMSAT-SM årsmöte 25/2.
tis 25 feb @ 20:30
DL6 Möte i Karlsborg
lör 14 mar @ 09:00
SK6LK Årsmöte
ons 18 mar @ 18:00
SK5LW - Radiomässa Eskilstuna
lör 4 apr @ 10:00
SK7HW vårauktion 18/4.
lör 18 apr @ 10:00
Distrikt-7 möte.
lör 13 jun @ 10:00

Nyheter

Expeditionen till Bouvetön har anlänt

Publicerat 31 januari, 2018

Skärmdump från share.garmin.com

Uppdaterad torsdag 1 februari:

Tidigt onsdag morgon anlände fartyget Betanzos till Bouvetön, världens mest avlägsna ö, efter nästan tolv dygn till sjöss från Punta Arenas i Chile. Med i den tjugohövdade skaran expeditionsdeltagare finns Håkan SM5AQD, som via satellitlänk håller kontakt med SSA:s webbredaktion.

Fartyget ligger nu på östra sidan av ön, där förhållandena är gynnsamma för ankring med grusbottnen på mellan 10 och 20 meters djup. Fortfarande blåser det för mycket för att helikoptrarna ska kunna lyfta och man väntar på lämpligt väder för att all utrustning ska kunna flygas i land. Cirka 80 flygningar beräktas gå åt; bara för att få över det stora tältet krävs sju turer. Om helikoptertransporterna skriver Håkan:

Man har gjort upp lista över alla flygningar. Jag tillsammans med två andra, N9TK och N6HC, är de som skall fixa lastningen av helikoptrarna tillsammans med [båtens besättning]. Vi kommer att flyga in på ön som sista flygning.

Tack till Lasse SM5GLC som vidarebefordrade informationen!

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHUTvåan på väg!

Publicerat 29 januari, 2018

Med ett blandat innehåll. Fascinerande trafiksätt varvas med traditionell teknik och några nostalgiska artiklar. Härlig läsning om Mellish Reef och en ny resa.
Läs också om Världsradiodagen, HF på 60 meter, VHF vinnare och scatter.

Detta och mycket annat i din medlemstidning på femtiofyra sidor.
Reservera god tid för februarinumret!

På bilden en av PostNords idoga medarbetare
som förser oss med QTC.

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianKommunjakten är i full gång, några upplysningar

Publicerat 21 januari, 2018

DL5 Morgan SM5BVV meddelar att kommunjakten har kommit igång bra men det är en del frågor som återkommer.

Följande gäller:
Det är gratis.
Ingen registrering.
Motstation behöver inte bekräfta med egen logg.
Logg för jubileumsdiplom skickas in efter 50 kontakter.
Kommunnät 3730 kHz SSB lördagar kl. 10-11 SNT.

Läs artikel av SM5FAN om kommunjakten tidigare år
Information om diplomet och regler från SK5AJ
Kommunlista finns här på ssa.se

För att få fart på CW-aktiviteten till diplomet föreslår SK5AJ
lördagar 0900 UTC på 3530 kHz alternativt 7030 kHz. Väl mött!

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianInformation från valberedningen

Publicerat 8 januari, 2018

Valberedningen hade per 1 januari ej fått några motförslag till föreslagna kandidater.
Valberedningens förslag till styrelse inför SSA:s årsmöte 2018 gäller sålunda och poströstning avlyses.

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHUPTS tillsyn

Publicerat 6 januari, 2018

Såväl på öppna forum som i slutna rum frodas rykten kring det pågående tillsynsärende som PTS öppnat och kring hur SSA sköter den myndighetsutövning som PTS delegerat. En del felaktiga föreställningar sprids, ofta oavsiktligt. Här nedan bemöter vi några av dessa.

“PTS har sagt att SSA utfärdar certifikat på bristfälliga grunder.”
Nej. Inte ännu åtminstone. PTS har ställt ett antal frågor om förrättade prov och tilldelning av anropssignaler. SSA har svarat i ett yttrande, där vi medger brister och föreslår förbättringsåtgärder i våra rutiner och i något fall även i PTS rutiner. Tillsynsärendet är fortfarande öppet och det återstår att se hur PTS ställer sig till de svar vi har givit.

”SSA har misslyckas med hela 30 av 45 kontrollerade prov.”
Nej. SSA har misslyckats med 2 av 45 kontrollerade prov, vilket är illa nog.

Att en provförrättare korrigerar egna misstag och signerar sina korrigeringar är inte anmärkningsvärt utan önskvärt. Likaså är det helt enligt regelverket att den som avlägger prov får ändra sina svar, så länge detta sker innan provet lämnas in för rättning. I rutinen ingår att provförrättaren och bisittaren tillsammans intygar att ingenting ändrats i efterhand.

De brister som PTS påtalat har i de allra flesta fall bestått i att poängsumman satts någon enstaka poäng för högt eller för lågt, utan att detta har påverkat om provet i sin helhet skulle bli godkänt eller underkänt. I två fall har teknikprov av misstag godkänts med endast 11 poäng på elsäkerhetsfrågorna. Man ska ha alla rätt på elsäkerhetsfrågorna, det vill säga 12 poäng. Av 45 kontrollerade prov är dessa två alltså de enda där certifikat kan sägas ha utfärdats på bristfällig grund. Men detta är något som SSA tar på största allvar.

I SSA:s interna kontroll har 74 prov förrättade under 2017 granskats, vilket är en betydande andel av alla förrättade prov. Utöver de två tidigare nämnda finns bland dessa inte något enda fall där man av misstag godkänt ett prov som borde varit underkänt, och inte heller det omvända.

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHUGöran SM5XW Silent Key

Publicerat 4 januari, 2018

Vi har den smärtsamma uppgiften att informera alla svenska radioamatörer att vår tidigare ordförande tillika Hedersmedlem Göran Eriksson, SM5XW, avled den 2 januari 2018. Han skulle ha fyllt 87 år den 30 januari.

Göran var en drivande kraft i SSA och var ordförande åren 2004-2007. Han hade även en mycket stor del i SKØQO, Södertörns Radioamatörer, och klubbens framgångar under de senare decennierna bl.a. som ordförande under många år. Göran var nestor och mycket aktiv operatör på SKØTM.

I QTC #2 kommer vi att skriva mer i detalj om Görans liv och insatser inom amatörradion. Vi framför våra kondoleanser till Görans hustru Jorunn och till övrig familj och vänner.

SM6JSM Eric
Share

Av: SM6JSM