Aktuella aktiviteter
SK5AA - Månadsmöte
tor 14 nov @ 19:00
Distrikt 0, Klubbledaträff
tor 21 nov @ 18:30
Distrikt 0 Skrivningstillfälle
sön 24 nov @ 08:00
Chalmers ETA auktion
lör 7 dec @ 13:00
SK5AA - Månadsmöte
tor 12 dec @ 19:00
SK5AA - Månadsmöte
9 jan, 2020 @ 19:00
Amatörradiokurs startar i Täby
13 jan, 2020 @ 19:00
SK5AA - Årsmöte
13 feb, 2020 @ 19:00
SK5LW - Radiomässa Eskilstuna
4 apr, 2020 @ 10:00
SSA årsmöteshelg i Östersund
24 apr, 2020 @ 12:00

Nyheter

PTS tillsyn

Publicerat 6 januari, 2018

Såväl på öppna forum som i slutna rum frodas rykten kring det pågående tillsynsärende som PTS öppnat och kring hur SSA sköter den myndighetsutövning som PTS delegerat. En del felaktiga föreställningar sprids, ofta oavsiktligt. Här nedan bemöter vi några av dessa.

“PTS har sagt att SSA utfärdar certifikat på bristfälliga grunder.”
Nej. Inte ännu åtminstone. PTS har ställt ett antal frågor om förrättade prov och tilldelning av anropssignaler. SSA har svarat i ett yttrande, där vi medger brister och föreslår förbättringsåtgärder i våra rutiner och i något fall även i PTS rutiner. Tillsynsärendet är fortfarande öppet och det återstår att se hur PTS ställer sig till de svar vi har givit.

”SSA har misslyckas med hela 30 av 45 kontrollerade prov.”
Nej. SSA har misslyckats med 2 av 45 kontrollerade prov, vilket är illa nog.

Att en provförrättare korrigerar egna misstag och signerar sina korrigeringar är inte anmärkningsvärt utan önskvärt. Likaså är det helt enligt regelverket att den som avlägger prov får ändra sina svar, så länge detta sker innan provet lämnas in för rättning. I rutinen ingår att provförrättaren och bisittaren tillsammans intygar att ingenting ändrats i efterhand.

De brister som PTS påtalat har i de allra flesta fall bestått i att poängsumman satts någon enstaka poäng för högt eller för lågt, utan att detta har påverkat om provet i sin helhet skulle bli godkänt eller underkänt. I två fall har teknikprov av misstag godkänts med endast 11 poäng på elsäkerhetsfrågorna. Man ska ha alla rätt på elsäkerhetsfrågorna, det vill säga 12 poäng. Av 45 kontrollerade prov är dessa två alltså de enda där certifikat kan sägas ha utfärdats på bristfällig grund. Men detta är något som SSA tar på största allvar.

I SSA:s interna kontroll har 74 prov förrättade under 2017 granskats, vilket är en betydande andel av alla förrättade prov. Utöver de två tidigare nämnda finns bland dessa inte något enda fall där man av misstag godkänt ett prov som borde varit underkänt, och inte heller det omvända.

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHUGöran SM5XW Silent Key

Publicerat 4 januari, 2018

Vi har den smärtsamma uppgiften att informera alla svenska radioamatörer att vår tidigare ordförande tillika Hedersmedlem Göran Eriksson, SM5XW, avled den 2 januari 2018. Han skulle ha fyllt 87 år den 30 januari.

Göran var en drivande kraft i SSA och var ordförande åren 2004-2007. Han hade även en mycket stor del i SKØQO, Södertörns Radioamatörer, och klubbens framgångar under de senare decennierna bl.a. som ordförande under många år. Göran var nestor och mycket aktiv operatör på SKØTM.

I QTC #2 kommer vi att skriva mer i detalj om Görans liv och insatser inom amatörradion. Vi framför våra kondoleanser till Görans hustru Jorunn och till övrig familj och vänner.

SM6JSM Eric
Share

Av: SM6JSMNytt år – ett nytt QTC

Publicerat 2 januari, 2018


N
u är vår tidning under utdelning. Fylld med artiklar av våra flitiga, uppskattade
medarbetare. Trevlig läsning!

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianSH9YOTA har redan slagit rekord i december!

Publicerat 25 december, 2017

Tidigare år har vi legat runt 350 QSO i YOTA december men nu har vi tredubblat till 1001 QSO med denna veckan kvar att köra!
Det är en stor milsten och ungdomsgruppen vill tacka alla som bokat signalen och hoppas på att ni fortsätter aktivera den december ut. Många fina DX som t.ex. Sydafrika, Oman, Brasilien samt kontakter över hela Amerika. Tack till alla som kört oss och fortsätt att jaga SH9YOTA i december. Kör du fem eller flera YOTA stationer finns det diplom att hämta på ham-yotas webbsida!
Ungdomsgruppen i SSA genom SA5ODJ

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianGod Jul och Gott Nytt År

Publicerat 22 december, 2017

Passa på att delta i SSA:s traditionella jultest på juldagen och annandagen. Läs mera på Contestspalten.

 

God Jul och Gott Nytt År
önskar SSA

Photo: WD0M XYL

“Lugnet efter isstormen”, i Fritz Creek, Alaska
Foto: © Deborah Hannigan, WD0M XYL

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHULänkade kortnyheter

Publicerat 17 december, 2017

SK5AJ Jubileumsdiplom för 50+ kommuner 2018

Barn på sjukhus pratade med jultomten över amatörradion

Ulrich Rohde N1UL, pionjär inom SDR får innovationspris

IARU Reg. 1 arbetet med utökat 6 m band inför WRC-19 gör framsteg

Wolf Harranth OE1WHC får utmärkelse för enastående arbete med DokuFunk

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-Christian