Aktuella aktiviteter
Vårens AM-test
lör 1 feb @ 08:00
SK5BN = Årsmöte
mån 3 feb @ 18:00
SK5DB - Årsmöte 2020
mån 10 feb @ 18:00
SK5AA - Årsmöte
tor 13 feb @ 19:00
SK5BE - årsmöte
mån 17 feb @ 18:00
Distriktsmöte distrikt Ø
sön 22 mar @ 13:00
SK5LW - Radiomässa Eskilstuna
lör 4 apr @ 10:00
SK7HW vårauktion 18/4.
lör 18 apr @ 10:00
Distrikt-7 möte.
lör 13 jun @ 10:00

Nyheter

Tätt i etern under skid VM och du kan bidra!

Publicerat 6 februari, 2019

Det handlar om två av årets största idrottshändelser. För att låta amatörradion synas aktiverar vi specialsignalen SE19SKI under de båda tävlingarna. Johan SA3BYC administrerar. Titta in på qrz.com SE19SKI och sänd in loggarna till: se19ski@contester.se

PTS spektrumtillsyn
hjälper till vid större evenemang, så att allt fungerar i den belastade radiomiljön som råder vid dessa tillfällen. Kontroll av komradio från många länder, trådlösa mikrofoner, videolänkar och FM-tillstånd ingår t.ex. i uppgifterna. I Åre räknar man med 120 000 besökare, 1 500 medierepresentanter och att PTS ska ackreditera så många som 1000-1500 utrustningar!
Läs mer i februarinumret av QTC på sidan 22 och här på PTS sida. Bilden från PTS.

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianISS ber dig om ett handtag

Publicerat 5 februari, 2019

Från Eskil van Loosdrecht SM5SRR som vi känner väl från skolornas ARISS kontakter, har vi i kväll tagit emot ett önskemål om radiosamarbete, vidarebefordrat från DJ1MBB. Bild NASA.

Rikta din antenn mot ISS vid passagerna fram till 9 februari, ber oss Martin Buscher DJ1MBB.
Rymdstationen utför experiment vid vilka man använder amatörradioantennen och vill att många radioamatörer sänder ut en kontinuerlig bärvåg mot ISS under passagerna. Mottagningen registreras på ISS av MarconISSta, en spektrum- analysator som används till att övervaka VHF and up för bedömning av frekvensnytta vid satellitkommunikation.

Du bör helst ha e.i.r.p. på mer än 30 dBW.
Detta kan uppnås med 50W och en 15 dBi antenn. Sänd kontinuerligt mot ISS under passagerna inom 435-438 MHz men undvik 435,95 och 436,50. Använd inte doppleranpassning, mottagaren vill följa dopplereffekten. På kvällarna 5-9 februari passerar ISS över horisonten under några minuter, för oss som bor i södra halvan av Sverige. Vid klart väder kan du även följa ISS med ögat, då stationen far förbi på himlen. Data för passagerna på din ort får du på Heavens Above, efter att du skrivit in ditt QTH.

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianFramtiden är här – lär mer i Lindesberg

Publicerat 5 februari, 2019

Är det så här ditt QSL kommer att se ut? Kortet som Anders SM6CNN mottagit från DM60BER är producerat hos DARC. Nu kan även våra medlemmar dra nytta av deras praktiska QSL-Service.

Vid årsmöteshelgen i Lindesberg kommer två representanter från DARC att finnas på plats. Vi får då veta mer om QSL-hanteringen och vårt samarbetsavtal. Det ges också ett bra tillfälle för att få hjälp med registreringen av konto och för en fager framsida på ett eget kort.

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianPTS förtydligar om tillståndsfakturor

Publicerat 17 januari, 2019

I dagarna har många som beviljats högeffektstillstånd fått en faktura på tillståndsavgiften. Viss förvirring har uppstått eftersom Post- och telestyrelsen tycks ha använt en gammal mall för fakturorna. PTS låter nu meddela följande:

PTS har blivit uppmärksammade på att det är fel text på fakturan för amatörradiotillstånd för upp till 1000 W p.e.p.

Den faktura som ni har fått med den felaktiga fakturatexten “Experimentsändare 50-52 MHz” gäller ert tillstånd för amatörradio för upp till 1000 W p.e.p.

Kontrollera att det är rätt namn, adress, tillståndsnummer. Avgiften är på 284 kr eller lägre om ert tillstånd börjat gälla senare än 190101. PTS kommer inte att skicka ut en ny faktura utan ber er att vara vänlig och betala denna.

PTS ber om ursäkt för detta och lovar att ändra texten på kommande fakturor.

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHUSSA:s valberedning informerar

Publicerat 14 januari, 2019

Poströstning avlyses.

Valberedningen har per den 1 januari 2019 inte fått några motförslag till sitt förslag på kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA. Poströstningen avlyses därför och förslaget från valberedningen överlämnas till årsmötet 2019 för fastställande.

Valberedningen
SM0DZB Tore sammankallande

Valberedningens förslag återfinns här: Förslagen är lämnade nu bestämmer du

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHUSSA Årsmöteshelg 12 – 14 april

Publicerat 8 januari, 2019

Lindesbergs Radioklubb SK4EA står som värd och har gjort en sida med mycket information inför helgen. Om mötet, föredrag, boende, banketten, mingel, utställare, medföljandeprogram, lotteri, kartor och praktiska tips.

Klicka på bannern till höger och håll dig uppdaterad om nyheter som kommer in på sidan. Kom och trivs i Lindesberg hälsar SK4EA!

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-Christian