Ingen jubilar idag, men ett 50 år gammalt 4U1ITU-kort

Söndagen den 18 juni 2017 fyller ingen av våra medlemmar jämna år (av de vi har födelsedata på!), men jag visar i stället detta kort:

Det här är ett av de 74 olika (!) QSL-kort vi har i arkivet från 4U1ITU. Denna station har varit verksam sedan början av 60-talet och drivs av International Amateur Radio Club (IARC), och är belägen någonstans inom ITU:s stora komplex i Geneve. ITU i Schweiz liksom även FN (4U1UN) i New York räknas som egna länder i DXCC-sammanhang. Just detta kort sändes en gång till Sture SM6CKS i Bohus, som hade kört 4U1ITU (operator G3PSA) på 21 MHz SSB den 18 juni 1967.

Författare: SM6JSM