Rapport från WRC-15

JJ1_0510Christer Jonson, SA0BFC, är en av Sveriges delegater på World Radiocommunicatinos Conferene i Geneve den här månaden. Så här skriver Christer till webbredaktionen:

“På årets WRC finns ett antal olika frågor som ska behandlas under den månad som konferensen pågår. Det handlar om vitt skilda frågor, bland annat satellitkommunikation, flyg- och båt- kommunikation, fordonsradar i 77 GHz-bandet, amatörradio och frågan om skottsekundens(!) vara eller icke vara.

När det gäller amatörradio så handlar det om en eventuell tilldelning till amatörradio i 5 MHz-bandet. Frågan har utretts sedan WRC 2012 och bl.a Sverige har gjort ett försök för att se om det är möjligt att amatörradio kan samexistera med fast och mobil radio som också finns i bandet utan att dessa blir störda. Hittills har inga störningar inrapporterats.

Många andra länder har redan tillåtit amatörradio i bandet, bland annat Storbritannien och Norge som båda sedan mycket länge tillåter amatörradio i delar av bandet. I Sverige tilldelas tillfälliga tillstånd för experiment sedan 2012.

Diskussionerna på WRC går mycket trögt när det gäller 5 MHz-bandet. Under hela tiden sedan 2012 har Ryssland drivit linjen att inga ändringar ska göras. De har presenterat en omfattande studie där de menar sig ha visat att det inte går att dela bandet med amatörradio. Större delen av de övriga CEPT-länderna stöder, mer eller mindre aktivt, en tilldelning i någon form.

Efter första veckans diskussioner med ett antal 90 minuters sessioner har inget avgörande hänt. Positionerna är fortfarande låsta och viljan att kompromissa är fortfarande låg. Till stor del är det ett taktiskt spel och man vill inte spela ut sina kort innan man vet vad motståndarna har. Det är inte heller ovanligt att man ”kohandlar” med villkoren för olika agendapunkter så att jag t.ex skulle kunna tillmötesgå någon när det gäller amatörradio om dom istället stödjer Sverige i en annan fråga.

För att ”provtrycka” argumenten och viljan att kompromissa har olika ”testballonger” skickats in i diskussionerna. Sålunda har förslagen på bredden på det band som skulle tilldelas till amatörradio gått från 5 till 100 kHz från de olika länderna. På samma sätt har förslagen på den maximalt tillåtna effekten legat mellan 0,1 W(!) till 200 W. Man slänger ut ett förslag och ser hur de andra reagerar och sen fortsätter budgivningen med argumentation för varför just det egna förslaget är bra. Så småningom förväntas diskussionerna svänga in mot ett förslag som alla kan acceptera.

Till årets WRC har mer än 3800 delegater anmälts från de 193 medlemsländerna och från sektormedlemmar, dit t.ex industri och olika utbildningsorgan räknas. Den svenska delegationen består av runt 30 personer varav ungefär hälften är där hela tiden. Från PTS deltar ett tiotal ledamöter som bevakar olika frågor.

Du kan läsa mer om WRC på ITU:s hemsida www.itu.int. Det finns länkar på startsidan som tar dig direkt till WRC-sidan om du inte vill leta i menyerna.”

Författare: SM5PHU