Rolf SM7YXR 80, Sven-Erik SM7CFR och Börje SM7EAJ 75, Stefan SA4CMU och Stefan SA5ABN 50 och Johan SA0BMC 40 år

Måndagen den 9 november 2015 har vi hela sex medlemmar att fira!

Rolf Nilsén, SM7YXR, fyller 80 år. Den 27 maj 2004 fick han sin signal och den 3 september samma år blev Rolf medlem i SSA som SM6YXR eftersom han då bodde i Vänersborg. Hösten 2006 flyttade Rolf till nuvarande QTH i Lomma, stadsdelen Karstorp, bara en dryg kilometer från Öresund.

CFR_m 61sk7bi0006

75 år fyller Sven-Erik Svensson, SM7CFR, som sedan den 21 september 1960 då han blev medlem, har bott i Smålands Rydaholm, och på samma adress sedan januari 1978. Rydaholm (man har tydligen eliminerat “Smålands” numera) ligger i Jönköpings län (Värnamo kommun) som en kil in i Kronobergs län. QSL-kortet är från ett QSO med Karlsborgs stolthet SL6AL den 17 december 1961 på 80 meter CW. Operatören på SL6AL hette Lars. Sven-Erik var också en aktad medlem i arrangörsgruppen för Bolmen Fieldday under åren 1995 till 2005.

Näste man, som också fyller 75 år, är Börje Lundqvist, Karlskrona. Första gången han var med i Televerket E:22 var upplagan från den 15 augusti 1964 som SM5CSD, boende i Köping. Han blev medlem i SSA ungefär samtidigt och var med t.o.m. 1966. Då blev det ett kort uppehåll, men Börje tappade sin signal CSD som snabbt delades ut till Lars Kallberg, SM4CSD. Börje fick i stället SM5EAJ som publicerades i callboken 1970. Efter Köping blev Karlskrona QTH 1980 och Börje bor fortfarande i den allra nordligaste delen av staden. QSL-kortet är från de år Börje var till sjöss, och vid det här speciella tillfället, 28 juni 1977, befann han sig ombord på “Malmros Mariner” nära Dubai i Persiska (numera bör man säga Arabiska) viken. QSO med SKØTM på 15 meter SSB.

EAJ_m 77

Så har vi två 50-åringar som båda heter Stefan och nästan samma efternamn! Först har vi Stefan Virelund, SA4CMU i Borlänge. Han skrev upp för Lars SM4RMH den 28 april 2014 och den 5 maj var han medlem och hade fått sin signal, vilket meddelades i QTC #6 och bullen för vecka 19 2014. Stefan bor i den västligaste delen av Borlänge.

50-åring #2 är Stefan Vesterlund, SA5ABN, Oxelösund. Han fick sin signal den 3 december 2004 och blev medlem 3 februari 2005 (se QTC #1 och #3 2005). Bara för någon månad sedan flyttade Stefan knappt tre kilometer västerut inom Oxelösund.

Johan Thid, SAØBMC, Skarpnäck, fyller 40 år. Hans provförrättare den 30 maj 2010 var Johan SMØTSC och redan den 3 juni hade han sin signal och blev medlem i SSA (QTC #7 och SSA-bulletinen vecka 23 2010). Johans QTH ligger drygt tre kilometer från Globen och sju km från Gamla Sta’n.

Vi hurrar för alla sex födelsedagsfirare!

Författare: SM6JSM