Protokoll från IARU Region 1 konferensen 2014

Protokollet från sista dagens plenarmöte är nu klart.

 

SM6CNN Anders
Share